PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 mei 2022 Zondag 29 mei 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  29 mei 2022 , 9.30 uur.

Zondag Exaudi, Wezenzondag. Zevende Paaszondag.

 

ouderling van dienst    Lian Adriaanse         

diaken van dienst        Ko de Witte 

kerkrentmeester        Karin Wouters

organist            Arie Hoek         

voorganger        Ds. Tineke Don

Lector            Cora Roelse         

leiding nevendienst    Marian van den Berge         

koster            Nelie Bliek

beeldpresentatie        Ad Stroo en Bram Bliek             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en keren in

 

Psalm 68: 2 en 7

 

Bemoediging       vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Psalm 27: 4

 

Zondag Exaudi, Wezenzondag

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 3

Glorialied: lied 103a: 1 en 3

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

DE DIENST VAN HET WOORD

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            Allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Eerste Lezing: Ex. 19: 1 - 11

 

Lied: Psalm 9: 4, 8, 9 en 10

 

Tweede lezing: Johannes 17: 14 - 26

 

Lied: 967: 1, 2, 5 en 7

 

Overweging 

 

Orgelspel

 

Lied: 969: 1,2,3 en 4

 

Dienst van Gaven en Gebeden

GAVEN:

  1. Diaconaat eigen gemeente (lichtpaarse collectezak), zie toelichting

  2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

3. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)Afbeelding

 

Via de kerk-app, scan QR Code


Of bij de uitgang van de kerk

 

GEBEDEN:

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.


Slotlied 943: 1, 3, 4 en 6


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 2

 

Lied: 425

 

Orgelspel


Zondagsbrief

 

De bloemen gaan a.s zondag met een hartelijke groet naar mevr. E. Melis-de Visser, Deurlostraat 14.

Achterin de kerk vindt u een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 

Toelichting inzameling van de gaven;

 

Diaconaat eigen gemeente

De collecte van deze zondag is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente.  Verschillende activiteiten zoals de kerstattenties, een extraatje voor de minima met kerst, bloemen of attenties bij bijzondere gelegenheden worden door de diaconie financieel ondersteund. Ook in onze dorpen is financiële nood en wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Voor uw bijdrage aan dit werk vindt u de bankrekeningnummers van de diaconie bij de gegevens van uw eigen gemeente.

 

Ochtendgebed;

 Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

Volgende week zondag, 5 juni, gaat voor Ds. Maria Baan.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.