PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 december 2019 Zondag 29 december 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 december 2019 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst​          Ineke Kusse-v.d.Vreugde​

diaken van dienst​          Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant      Marcello Adriaanse​

organist​          Cees Sanderse​

voorganger​          ds. Neeltje van Doorn (Middelburg)

leiding nevendienst​          Marian v.d.Berg-Adriaanse​

koster                                       Nelie Bliek-Louws

beeldpresentatie​          Piet de Nooijer​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 149: 1 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Zingen als overgang naar het kyriegebed: Lied 505: 1 en 3

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden en zingen wij’: “Heer ontferm U” ( 3 keer )

 

Glorialied – 468

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 61: 10 – 62: 3

 

Lied –530

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lukas 2: 25-40

 

Lied – 338g

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –494

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1 In- en uitloophuis Vlissingen     

( lichtpaarse collectezak.)

​2. Plaatselijk kerkenwerk, (donkerpaarse collectezak)

​--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – 489

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Sorber-Dhont, David Koddelaan 28.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting “In- en uitloophuis” zet zich in voor de minima en oudere bewoners van het middengebied in Vlissingen. Het creëren van een buurthuis en ontmoetingsplaats, ondersteuning bij sociaal-administratieve hulpvragen en laagdrempeligheid zijn enkele termen die het inloophuis kenmerken. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt financieel gesteund door de diaconie van de Protestantse gemeente in Vlissingen. Ook ontvangt de stichting giften van verschillende kerkgenootschappen in en buiten Vlissingen, zoals Caritas. De stichting werkt nauw samen met het Walchers Platform voor de Minima.

 

* Dinsdag 31 december, oudejaarsdag, gaat ds. Gerrit Ruitenburg om 19.30 uur voor in de dienst.

Volgende week zondag 5 januari 2020, gaat ds. Gerrit Ruitenburg ook voor in de dienst in deze kerk. Aanvang 10.00 uur.  Na de dienst is er koffie/thee/fris en ontmoeten we elkaar op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.

 

*40-dagenboekje 2020: Inmiddels is het gebruikelijk dat gemeenteleden uit onze drie gemeenten een bijdrage aanleveren voor een dag in het 40-dagen boekje. Het zou fijn zijn als we weer een gevarieerd boekje kunnen maken. Een puzzel, gedicht, tekst, recept, kunstwerk, het kan allemaal en misschien heeft u nog andere suggesties. Denkt u er alvast maar eens over na. Schroom niet en geef u op als u mee wilt doen. We nemen dan contact met u op. Dat kan per email: cka@pknbm.nl of bel naar 06-48350211.

 

Film op 12 januari

In de Klimop in Koudekerke zal op 12 januari om 19.00 uur een film vertoond worden. Het is de film “Des hommes et des Dieux” een waar gebeurd verhaal over monniken, die in harmonie leven met Islamitische dorpsbewoners. U bent voor deze film van harte uitgenodigd. Toegang is vrij.

 

*Voor het eerstkomende Huis-vol-Muziek dat op 26 januari 2020 plaatsvindt in de Michaëlskerk in Koudekerke bent u in de gelegenheid om uw keuze-lied op te geven uit het Liedboek. In de wandelkerk ligt een opgaveformulier dat u ingevuld kunt inleveren tot vandaag, 29 december, hier in de kerk of bij Ineke Kusse-v.d.Vreugde, Scheldestraat 7.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 12-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.