PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 29 augustus 2021 zondag 29 augustus 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 augustus 2021, 9.30 uur

Veertiende zondag na Pinksteren

ouderling van dienst: dhr. Aart Walraven                       
diaken van dienst: mevr. Henny van Os             
kerkrentmeester/collectant: dhr. Marcello Adriaanse      
organist: dhr. René Molenaar                            
voorganger: ds. Piet Vellekoop (Maarssen)        
leiding nevendienst: geen kindernevendienst                 
koster: dhr. Jasper Overgaauw
beeldpresentatie: dhr. Bram Bliek en dhr. Jan Janse.                                        

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht 942: 1 en 3

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied 216: 1, 2, en 3

Kindermoment

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Inleiding op de lezingen

                        Genesis

                        Oud worden is het eindelijk vermogen 
ver af te zijn van plannen en getallen; 
een eindelijke verheldering van ogen 
voordat het donker van de nacht gaat vallen. 

Het is een opengaan van vergezichten, 
een bijna van gehavendheid genezen; 
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten. 

Het is, allengs, een onomstotelijk weten 
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen 
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten. 

                                   Ida Gerhardt (1905-1997)

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament:  Psalm 90

Lied: Psalm 90: 6

Lezing uit het Tweede Testament:  Evangelie naar Matthéüs 6: 24-34

Lied: 680: 1 en 4

Overweging: Oud(er) worden…

Orgelspel

Lied: 793: 1 en 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Noodhulp voor Haïti, zie toelichting in de mededelingen.…                                    (Lichtpaarse collectezak)
                                               2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied: 823: 1, 4 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. J. Duvekot, Majoorwerf 58.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is geen nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: De diaconale collecte is bestemd voor noodhulp aan Haïti.

Drie weken geleden trof een aardbeving het eiland Haïti. Daar bovenop kwam de tropische storm Grace.  Het dodental na deze beide rampen is opgelopen richting de 1.500. Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen. 

Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie via ons internationaal kerkelijk netwerk ACT rampbestendige huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. Uw steun doet ertoe!

Via ACT hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Uw steun blijft nodig!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rek. nr. nl55RABO0375552995 van de diaconie o.v.v. Haïti.


Volgende week zondag 5 september gaat voor ds. F. van Vliet.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.