PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 28 november 2021 Zondag 28 november 2021

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 28 november 2021, 10.00 uur.

 

ouderling van dienst            Cora Roelse         

diaken van dienst            Ko de Witte

kerkrentmeester            Wim Duvekot

organist                Arie Hoek

lector:                    Jan Koppejan

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Marian van den Berg

koster                    Jasper Overgaauw

beeldpresentatie            Jan Janse en Anne Stroo         

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 25a: 1 en 2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Aansteken van de eerste adventskaars door Nout

 

Eerste advent: 

 

Tibbe:

Eén kaarsje maakt een groot verschil. 

Hij fluistert naar de rest:
‘Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best!’ 

 

Siem:

Vandaag begint een mooie tijd, 

we wachten op de Heer.
En als het licht zich hier verspreidt 

dan stralen wij steeds meer. 

 

Het plakboek van Lucas

 

Projectlied: Wij bidden om verhalen, melodie: Nu daagt het in het Oosten

 

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Zingen: LB 462: 1,2,3,4,5 en 6

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 1: 5 - 25

 

Lied – LB 464: 1,2 en 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 158a: 1 en 3

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 433: 1,2,3,4,en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Piet Boogaard, Borné 3.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Werelddiakonaat Moldavië

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben hun troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en de liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89ABNA 0457 457 457, tnv Kerk in Actie, ovv Kerken in Moldavië.

 

* ‘In Zoutelande staat een kerk’

Op donderdag 25 november jl. is een bijzonder boek verschenen met een zestigtal verbeeldingen van de Catharinakerk, samengesteld door Rogier Koppejan. Dit prachtige kunstboek is vanaf heden verkrijgbaar bij het Boekenhuisje in de Langstraat. Kosten € 17,50. Een uitgelezen mogelijkheid om in de decembermaand dit boek cadeau te doen of cadeau te vragen.

Ook is het mogelijk het boek te bestellen. U kunt dit doen door het overmaken van € 17,50 op rekeningnummer (IBAN) NL84RABO0375560815 ten name van: Protestantse Gemeente te Zoutelande, onder vermelding van: catharina750, uw naam en adres. Zodra uw betaling binnen is wordt het boek (gratis) bij u bezorgd.

 

* Volgende week zondag 5 december gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.