PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 28 maart 2021 Zondag 28 maart 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 28 maart 2021, 10.00 uur

 

Palmzondag

 

ouderling van dienst​​  Jos Boot​​

diaken van dienst​​  Ko de Witte​

kerkrentmeester​​  Matty Jesmiatka​

organist​​​  Hans Neels​​

voorganger​​​  Ds Tineke Don uit Oost Souburg​

koster​​​​  Nelie Bliek

beeldpresentatie​​  Lian Adriaanse/Bram Bliek​​

 

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –   ps. 81: 1, 2 en 4

 

Bemoediging en groet

Vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

Allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.​Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen​en niet loslaat wat zijn hand begon.

Vg.​Genade zij u en vrede van God onze Vader

​en van Jezus Christus onze Heer

​in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Allen​Amen

 

Gebed, afgesloten met: “daarom roepen wij biddend en zingend:…

 

Lied 301 h  2x

 

Waarover het gaat

 

Lied 550: 1, 2 en 3

 

Zondagsgebed

 

Lezing: Mk. 11: 1 - 11

 

Lied: 333

 

Preek

 

Orgelspel

 

Lied: 552: 1, 2 en 3

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “onze Vader”

 

 

Lied: 556: 1 en 2

 

Overgang naar Stille Week: Mk. 15: 1 - 47

 

Lied: 556: 3 en 5

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen;

Meeluisteren be-amen (gezongen)

 

 

 

Orgelspel

 

 

Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.

 

1. Jong Protestant (Paaschallenge) (zie toelichting)

2. Plaatselijk kerkenwerk rek. NL84 RABO 0375560815 (Protestantse Gemeente te Zoutelande)

 

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschap naar onze organist Cees Sanderse, Meulpad 2, Koudekerke.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Jong Protestant (Paaschallenge)

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. De Paaschallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat ontwikkeld is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren, die het paasverhaal al vaak hebben gehoord, de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk, onder vermelding van Jong Protestant Palmpasen. Hartelijk dank!

 

* Donderdag 1 april 2021, 19.15 uur is er een Vesperdienst vanuit de kerk in Koudekerke. Te volgen via kerkdienst gemist.

 

* Goede Vrijdag 2 april 2021, 19.30 uur, gaat voor ds. Maria Baan.

In deze dienst zullen we het lijden van Jezus Christus gedenken aan de hand van het lijdensevangelie, de kruiswegstaties geschilderd door Sieger Köder, muziek van Johan Sebastiaan Bach en meerstemmige zang door een kleine zanggroep. Ook hebben we gelegenheid om onze eigen gebrokenheid onder het kruis te brengen. De dienst is uitsluitend te volgen via kerkdienst gemist.

 

* Zaterdag 3 april 2021, 22.30, gezamenlijke dienst vanuit de kerk in Meliskerke. Te volgen via kerkdienst gemist.

 

* Zondag 4 april 2021, 09.30 uur gaat voor ds. Maria Baan.

In deze dienst vieren we de opstanding van onze Heer, hét grote feest van de kerk. Voor aanvang van de dienst zullen een aantal blazers het hoog van de toren blazen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Blazers en 4 zangers zullen ook in de viering hun bijdrage leveren aan de dienst. Aan het einde van de dienst gaan de blazers wederom naar buiten, om daar “U zij de glorie” te spelen. We zullen ook in contact treden met de kindernevendienst, omdat we ons verbonden willen weten met hen en hun ouders. Deze dienst is uitsluitend mee te vieren via kerkdienst gemist.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag, 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken en beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.