Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 28 augustus 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 28 augustus 2022, 9.30 uur

 

11de zondag van de zomer

 

ouderling van dienst        Lian Adriaanse            diaken van dienst        Ko de Witte

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

lector                Ineke Kusse

organist            Cees Sanderse

voorganger            ds. Maria Baan         

leiding nevendienst        Simone Boogaard

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Lies en Jan Janse     

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

   

Lied van de intocht –          LB 275: 1, 2, 3, en 4

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Lied van de Intocht -     LB 275: 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied –                LB 113: 1 en 2 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –     Genesis 4: 1-16

 

Lied –                    LB 272: 1, 2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament –     Mattheüs 5: 21-26

 

Lied –                    LB 837: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –                    LB 838:1, 2, 3 en 4

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied –                LB 426, 3 x zingen

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte; voor bestemmingen: zie verderop in de zondagsbrief.

   

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam. W. Rooze- van de Woestijne, Ooststraat 1.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: Stichting WillsKracht (lichtpaarse collecte zak)
De stichting WillsKracht wil mensen met een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden in de strijd tegen de eetstoornis. Het geld dat ze hopen te ontvangen zal gebruikt gaan worden om een kweekkas aan te schaffen voor de gezinnen die bij hen verblijven tijdens een Gezinscoachingsweek, waarbij één van de gezinsleden een eetstoornis heeft. Tevens zal de gift gebruikt worden voor het aanleggen van een moestuin, waar de kruiden en groenten in bakken opgekweekt en verbouwd gaan worden. Naast een kweekkas is er nog de wens om
houten kruidenbakken aan te schaffen. In de kweekkas zullen gezinnen gezamenlijk ‘werken’ om bewust bezig te zijn met gezonde voeding; dit is een van de coaching activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek.
Door tijdens de actieve coaching met elkaar in gesprek te gaan over wat gezonde voeding voor hun betekent, hopen zij dat er wederzijds begrip voor de eetstoornis ontstaat. Hierbij betrekken zij het gehele gezin, wat erg belangrijk is, zoals bij meerdere activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek. 

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie: NL08 RABO 0303 080 000

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Volgende week zondag gaat ds. D. Coppoolse voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug