PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 27 maart 2022 Zondag 27 maart 2022

 

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 27 maart 2022, aanvang 9.30 uur

 

 

ouderling van dienst Lian Adriaanse

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Ad Koppejan

organist René Molenaar

lector Ans Slingenberg

voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Marian van den Berg

koster Wim de Visser

beeldpresentatie Corrie Roelse en Jan Janse

liturgische schikking Jolanda Stroo

 

 

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Zondag Laetare

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 122: 1,2 en 3

 

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Zingen: Projectlied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’:

 

 

 

Lied - LN 1008: 1,2 en 3

 

Bij de liturgische schikking

De Schriften

 

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament– Lucas 15: 11 - 32

 

Lied: LB 317: 1,2 en 3

 

Verkondiging, de verkondiging wordt 3 maal onderbroken door telkens één couplet te zingen van LB 221

 

Orgelspel

 

Lied – "Wij leven van verwondering", melodie: Lied 466, LvdK,

tekst: Alfred C. Bronswijk

 

 

1. 2.

Wij leven van verwondering We leven dwars door vragen heen,

en uit een diep vermoeden, met tere zekerheden,

dat in en om ons leven heen, dat ondanks vóór- en tegenspraak,

een hand ons wil behoeden, hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hart is dat ons draagt, dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt, dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede. dat God deelt in ons heden.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

die ons een God wilt heten.

 

 

Bericht van overlijden

 

Stilte

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 546: 1,2,3,4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

 

 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

1. Binnenlands diaconaat (lichtpaarse collectezak)

2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Lous-Janse, Westkapelseweg 62. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Missionair werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Missionair werk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl

 

* Catharina 750- Vanmiddag geven we een vervolg aan de viering van de 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk. Op het programma staan ‘zondagmiddagverhalen’. We verwelkomen deze zondagmiddag onze oud-predikant, ds. Piet Vellekoop. Hij zal ons deelgenoot maken van zijn ervaringen in en rond de Catharinakerk in de jaren ’80 van de vorige eeuw toen hij in Zoutelande zijn loopbaan als predikant begon. Aansluitend blikken we terug op de grote restauratie en renovatie van het kerkgebouw, nu ruim tien jaar geleden. De voorzitter van de toenmalige projectgroep, de heer Tom van den Broeke, neemt ons aan de hand van nu al uniek te noemen beeldmateriaal mee naar het jaar 2011. De PowerPoint laat ons o.a. foto’s zien van het oude interieur met de banken met klapzittingen, de orgelbalustrade met het groene gordijn, enz., enz.. 

U bent van harte welkom! Inloop vanaf 15.30 uur, met koffie en thee. Om 16.00 uur starten de verhalen. Na afloop (ong. 17.15 uur) is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. 

 

* Santiago de Compostella- Vanmiddag zal Jan Vink een presentatie

 

houden over zijn fietstocht  naar Santiago de Compostella in de Odulphuskerk-Meliskerke. Inloop vanaf 16.00 uur. Het begint om 16.30 uur. 

 

* Woensdagmorgen 30 maart: Ochtendgebed om 8.45 uur in de Catharinakerk. Een moment van stilte, gebed, bijbellezen en muziek/zang. Na afloop drinken we met elkaar koffie

 

* Donderdagavond 31 maart zal een vesper worden gehouden in de Catharinakerk in Zoutelande Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Ineke Kusse email: ikusse@zeelandnet.nl of telefonisch 06-21680207.

 

* Volgende week zondag 3 april gaat ds. Maria Baan voor. Let op: vanaf 3 april beginnen de diensten om 9.30 uur!

 

Rabbijn Lody van de Kamp in Meliskerke!

In het kader van de week voor het christelijke boek heeft de Boekenmolen in Meliskerke Rabbijn Lody van de Kamp uitgenodigd om te spreken over zijn werk en over het boekenweekgeschenk dat hij heeft geschreven: De nacht die mijn leven voorgoed veranderde. Een verhaal over oorlogstrauma’s en het leven dat daarop volgt. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. En bijzonder actueel deze dagen. Een boek dat een onuitwisbare indruk nalaat.

De protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke is blij dit initatief een plaats van samenkomst te mogen bieden: op 7 april vanaf 19.30, de lezing begint om 19.45 uur in de Odulphuskerk, Torenstraat 8 in Meliskerke. (Als u al om 18.55 aanwezig kunt zijn bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de 6e vesper in de veertigdagentijd rond het thema ‘De gevangenen bezoeken’, aanvang 19.00 uur).

In de pauze is er een uitgebreide boekentafel, en na de pauze is er nog gelegenheid om met de spreker verder te spreken. Entree € 5. Aanmelden mag, maar is niet per se nodig. Iedereen is welkom!

Willy Wouters, Boekenmolen Meliskerke: info@boekenmolen.nl

Gert Kwakkel, PKN Biggekerke/Meliskerke: pastorie.bm+kamp@protonmail.

 

Voor meer info over Rabbijn Lody van de Kamp: zie www.saidenlody.nl

Voor meer info over de week van het christelijke boek: zie

 

christelijkeboeken.nl/week-van-het-christelijke-boek

 

De nacht die mijn leven voorgoed veranderde

In De nacht die mijn leven voorgoed veranderde gaat de Joodse Kasriël met zijn kleindochter Mirjam in gesprek over zijn verleden. Zijn verhaal begint in Polen, waar hij als kleine jongen met zijn familie wordt opgepakt. Het lukt hem om getto’s en concentratiekampen te overleven en voor zijn broertje te zorgen, maar daarvoor betaalt hij een hoge prijs. Na de oorlog grijpt hij de kans om naar Amerika te vertrekken met beide handen aan en verbreekt alle banden met zijn verleden. Als hij jaren later terugkeert naar Europa, praat hij voor het eerst in zijn leven over het afschuwelijke geheim en het schuldgevoel dat hem al die tijd heeft verteerd.

Een liefdevol geschreven, aangrijpende novelle over een jongen die na de oorlog verder moet met een levenslang trauma, gebaseerd op een waargebeurd verhaal

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

 

 

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.