PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 27 juni 2021 Zondag 27 juni 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerkzondag 27 juni 20219.30uur
 
ouderling van dienst
diaken van dienst
kerkrentmeester/collectant
organist
voorgangerds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst
koster
beeldpresentatie
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarnaallen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 84:1, 2
 
Bemoediging  vg.Onze hulp is de Naam van de HEER
  allendie hemel en aarde gemaakt heeft
 vg.die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  allenen niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed, gevolgd door LB 84:6 -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij: LB 299 e(alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Glorialied – LB 713
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.De Heer zal bij u zijn
        allenDe Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Hosea 14:1-7
 
Lied – LB 92:3, 7, 8
 
Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 4:43-54
 
Lied – LB 533:1, 2, 3, 4
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 391
 
Gebeden en gaven
 
Wij gedenken Kornelia Leuntje Dominicus de Buck 
en zingen LB 886
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – 1. …                                    (lichtpaarse collectezak)
2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 315
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 
Orgelspel
 
 
 
 
 
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. H Jonker-van Donk, Bosweg 19.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaartwaarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
Inzameling van de gaven toegelicht:
 
Volgende week zondag … gaat voor …
 
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nlof via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.