PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 27 februari 2022 Zondag 27 februari 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 27 februari 2022, 10.00 uur

 

ouderling van dienst        René Molenaar 

diaken van dienst        Ko de Witte

kerkrentmeester        Bas Ruitenburg

organist            Bert Geleijnse

lector                Frans van der Heijde

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Calina de Visser

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Jan Janse     

 

Orgelspel- Offertoire van César Franck (1810-1876)

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 221: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied - LB 136: 1, 2, 3, 12 en 13

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jozua 2: 1 – 15

 

Lied – LB 326: 1, 2, 3 en 4

 

Vervolg lezing uit het Eerste Testament – Jozua 2: 16 – 24

 

Lied – LB 326: 5 en 6

 

Verkondiging

 

Orgelspel - Sinfonia 11 BWV 797 van Joh.Seb.Bach (1685-1750)

 

Lied van de Leek door Wim Geelhoed: Opwekking 42: 'Ik stel mijn vertrouwen' (3 keer gezongen)

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 423: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Mission to seafarers       (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel- Andante in D van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Johan Pouwelse.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Mission te seafarers

Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen varen. Ook al zijn bemanningen op een schip dat voorbij vaart niet zichtbaar, elke zeevarende is een mens als ieder ander, met het verschil dat hij of zij werkzaam is in een buitengewone omgeving en onder buitengewone omstandigheden. Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status. A home away from home betekent tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk. Zeven dagen in de week – 365 dagen per jaar. Steun dit belangrijke werk voor onze medemens door een gift in de collecte of door een bedrag over te boeken op de rekening van de diaconie. U vindt de bankrekeningnummers bij de gegevens van uw eigen gemeente.

 

* Catharina 750 jaar: de Preek van de Leek op zondag 27 februari

De 750ste verjaardag van onze Catharinakerk was de aanleiding tot de vraag aan de vrouwen van onze gemeente en daarbuiten: welke vrouw uit de bijbel inspireert u? Kunt u daar een preek over schrijven?

De uitslag op deze vraag zal u op vanmiddag geopenbaard worden. Dan zal de preek gelezen worden en daarvoor bent u van harte uitgenodigd! Inloop vanaf 15.30 uur. Aanvang programma 16.00 uur.

 

* Woensdagmorgen 2 maart: Ochtendgebed om 8.45 uur in de Catharinakerk. Woensdag 2 maart is het aswoensdag, het begin van de vastentijd/veertigdagentijd. In het ochtendgebed zullen we - naar de oproep van Paus Franciscus- bidden voor de inwoners van Oekraïne en allen die geraakt worden door de recente oorlog aldaar. Tip: trek warme kleding aan!

 

* Vespers in de veertigdagentijd: Volgende week begint de 40-dagentijd.In deze periode voor Pasen zal iedere donderdagavond een vesper worden gehouden. Afwisselend in Koudekerke, Zoutelande of Meliskerke. Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. De eerste vesper is 3 maart in de Klimop in Koudekerke. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Adrie Minderhoud a3ada@zeelandnet.nl of telefonisch 06-10869519.

 

* 40dagentijdboekje 2022: Gemeenteleden hebben mooie bijdragen geleverd voor een gevarieerd en zinvol boekje. De samenstellingscommissie is hier dankbaar voor! Het thema voor 2022  is “Alles komt goed”. Het boekje is te verkrijgen in de kerk of u kunt contact opnemen met Franny Pattenier. U kunt een email sturen naar schildpat@zeelandnet.nl of bellen naar 0118-561847. Dan komt het goed! Altijd welkom is een vrijwillige bijdrage voor de kosten (richtprijs € 2,00). Vindt u het leuk om familie, vrienden of anderen te verrassen met het boekje, dan staat het u vrij een exemplaar mee te nemen.  Als commissie wensen wij u een zinvolle 40-dagentijd en fijne Paasdagen.

 

* Volgende week zondag 6 maart gaat ds. Maria Baan voor.

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.