Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 27 augustus 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 27 augustus 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Ko de Witte

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

organist Cees Sanderse

lector Jopie Lievense

voorganger ds. Maria Baan

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Bram Bliek en Fred Remmerswaal


Orgelmuziek

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – 'Dit huis waar op de eerste dag', uit: Zingenderwijs. Tekst: Han Hoekstra, melodie: Psalm 134

 

1. Dit huis waar op de eerste dag,

de week met U beginnen mag,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

2. Met hoop en met herinnering,

wordt in dit huis van hout en steen

geloof gewekt, geloof gevoed -

en liefde die ons leven doet.

 

3. Op hoop van zegen bidden wij

dat Christus in ons midden zij.

Kom, help ons Levende, en kom,

en maak ons tot uw heiligdom.

 

4. En laat het licht dat hier verschijnt

een levend licht voor ieder zijn,

dat met ons meegaat en ons zegt

dat Gij ons leidt op onze weg.

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Bij wijze van inleiding

 

Met de kinderen 

De kinderen die in de kerk zijn, hebben bij binnenkomst een tasje gekregen met een kleurplaat en een doosje kleurpotloodjes, en een Badkoerier als onderlegger. Voor hen zingen wij:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gebed om ontferming -  na ‘zo bidden wij’:

 

 

 

Loflied - LB 304: 1,2 en 3

 

De Schriften

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Muziek bij wijze van gebed: 'Lass deinen Mund Stille sein'

Muziek: Helge Burggrabe

 

Lass deinem Mund stille sein,

dann spricht dein Herz.

Lass deinem Herz stille sein,

Dann spricht Gott.

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 51:1-6

 

Zingen - LB 763: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament - Matteüs 16:13-26

 

Zingen: LB 845: 1, 2 en 3

 

Overweging

 

Orgelmuziek

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, 

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 418: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar dhr. A. de Visser, Boudewijnskerke 42. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Geen kindernevendienst - Met ingang van zondag 9 juli zal er geen kindernevendienst zijn in de Catharinakerk. De kindernevendienst start weer op de Startzondag 17 september.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- – Gezamenlijk diaconaal project

Hineni betekent: ‘Hier ben ik’. Hineni staat voor ontmoeting, een open hart en houding. Ontmoeting van mens tot mens en van mens tot God die vol compassie het beste wil geven. Misschien is het allemaal even te veel geworden, sta je op een kruispunt in je leven, of wil je tijd nemen om antwoorden op je vragen te vinden. Dan ben je welkom bij Hineni Zeeland aan de Rijnsburgseweg in Oostkapelle. Het doel van de stichting is mensen met burnout- en stressklachten een mogelijkheid geven om een time-out te nemen en op adem laten komen. De ontmoeting en verbondenheid met jezelf, je medemens en je Schepper zijn de sleutels om (weer) te ontdekken wat belangrijk is in het leven en te ontdekken wie je echt bent. In de schuur van de boerderij wil men een ontmoetingsruimte en stilteruimte gaan realiseren. Op deze manier kunnen mensen (ook van buitenaf) worden ontvangen voor een kleine time-out in de vorm van ontmoeting, aandacht, gesprek, koffie, gebed. Voor de inrichting van deze ontmoetingsruimte willen de diaconieën van ons cluster zich inzetten het komende jaar. Geef aan de collecte of op het bankrekeningnummer van uw diaconie.

 

2. Oekraïne (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Vanaf 9 juli zijn de diensten in De Boshut begonnen. De voorganger van de laatste dienst vandaag is ds. Strietman

Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee etc. vanaf 9.30 uur

 

* Zomeravondconcert: Het laatste zomeravond concert van dit seizoen vindt plaats op donderdag 31 Augustus. Zoals gebruikelijk treedt de fanfare Luctor et Emergo uit ons dorp op.

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open om19.30 uur. In de pauze zijn consumpties verkrijgbaar. De entrée is € 6,- per persoon. Zegt het voort en beluister ons muziekkorps bij dit optreden.

Namens de commissie zomeravond concerten: J. Koppejan.

 

* Fietstocht: Vrijdagmiddag 8 september willen wij met u een bezoek brengen aan de Stichting Hineni; het diaconaal jaarproject van Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke. Wij gaan dat doen op de fiets en hopen dat het weer ons gunstig gezind is. Om 14.30 uur vertrekken we vanaf de Odulphuskerk in Meliskerke. Op de locatie aan de Rijnsburgseweg worden wij verwacht voor koffie/thee met gebak. De kosten zijn maar 5 euro per persoon. Wij hopen natuurlijk dat veel gemeenteleden mee gaan. Opgave per telefoon of app vóór dinsdag 5 september bij Sonja Minderhoud 06-81120663 of Jos van Keulen 06-48350211.

 

* Sponsorloop Manouk Adriaanse - Via de christelijke reisorganisatie Avanta heb ik een paar hele leuke meiden ontmoet. Ze hebben mij uitgedaagd om zaterdag 23 september mee te doen aan een sponsorloop. Deze wordt georganiseerd door Sport For Others. Een organisatie die zich inzet voor goede doelen.

De wandeling is 35 km lang door het mooie Limburg. Samen met mijn team ‘Avantastisch’ lopen wij voor jongeren in Burkina Faso. De omstandigheden maken het voor de jongeren moeilijk om een toekomst op te bouwen. Ze krijgen te maken met armoede, onveiligheid, terrorisme en klimaatverandering. Om deze jongeren een kans te geven worden er trainingen aangeboden. De jongeren volgen een training om bijvoorbeeld hun vakkennis en ondernemerschap te vergroten. Zo kunnen de jongeren een eigen bedrijf starten of ondersteuning krijgen om door te groeien.

Wilt u uw steentje bijdragen om de jongeren perspectief te bieden? Sponsor mij tijdens de wandeling via de bovenstaande link en steun de jongeren in Burkina Faso!

 https://www.sportforothers.com/deelnemers/manouk-adriaanse_1511/
 

Namens de jongeren uit Burkina Faso heel hartelijk bedankt!

 

Groeten, Manouk Adriaanse

 

* Volgende week zondag, 3 september, gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Opleiding - Van maandag 4 september tot woensdag 6 september is ds. Maria Baan afwezig in verband met de opleiding Zorg voor de Ziel in het Klooster van Heeswijk-Dinther.

 

* Geen kindernevendienst - Met ingang van zondag 9 juli zal er geen kindernevendienst zijn in de Catharinakerk. De kindernevendienst start weer op de Startzondag 17 september.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug