PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 juni 2022 Zondag 26 juni 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 juni 2022, 9.30 uur

 

Overstapdienst


ouderling van dienst        Lian Adriaanse   

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Matty Jesmiatka

lector                Jopie Lievense

organist            René Molenaar            voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marian van den Berg   

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Jan Janse en Bram Bliek

         

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –     LB 218: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg intochtslied:        LB 218: 4 en 5

 

Met de kinderen:  

 

Video - Ga je mee, zeg niet nee!

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied -             LB 146a: 1, 4 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.        De Heer zal bij u zijn

            allen        De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –     Deut. 30:11-20

 

Lied –                LB 316: 1,2,3 en 4   

       

Verkondiging

 

Orgelspel

 

De kinderen worden opgehaald           

 

De kindernevendienst neemt afscheid van Lieve Overgauw

 

Wat heb je nodig voor onderweg?

 

Simone Overgaauw leest een gedicht 

 

Als je onzeker bent over jezelf, 

over je uiterlijk of over je capaciteiten, 

of je wel geestig genoeg bent, 

of de juiste kleren aan hebt, 

ga dan op zoek naar mensen 

die je kunnen vertellen 

dat je de moeite waard bent, 

gewoon omdat je bent zoals je bent. 

  

Als je onzeker bent over de toekomst, 

over waar het heen moet met de wereld 

en met jouw leven, 

ga dan op zoek naar mensen 

die oud en wijs genoeg zijn 

om je te kunnen vertellen 

dat iedere weg die je gaat 

tot iets goeds kan leiden 

en dat het er alleen op aan komt 

wat je van die weg maakt. 

  

Als je onzeker bent over je geloof, 

of het allemaal wel waar is 

en of God wel bestaat, 

ga dan op zoek naar mensen 

die in hun leven iets ervaren hebben 

van het geheim van God, 

die je kunnen vertellen 

dat het geloof een houvast is 

waarmee je verder komt 

en bergen kunt verzetten. 

 

Video:                'Ik wens jou', gezongen door Trinity

 

Gebeden en gaven

 

Powerpoint presentatie over de vorderingen van het werk van Hellen Wafula

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Moment van collecte       

 

Slotlied –             LB 416: 1,2,3 en 4   

 

Zending en zegen

 

Zingen:             'Sjaloom naar elkaar', uit Zingenderwijs


Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving


Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Diaconie            (lichtpaarse collectezak)

    2. Noodhulp Oekraïne    (groene collectebus)

    2. Plaatselijk kerkenwerk      (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar dhr. Piet Patternier, Wulkpad 2.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

Collectedoelen:

 

1. Leger des Heils
Het Leger des Heils strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Daarbij vinden we dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans. Als je hulp nodig hebt, is het Leger des Heils er: wie je ook bent. Het Leger des Heils laat zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is onsvoorbeeld. In Nederland houdt het Leger des Heils zich actief bezig met de werkvelden maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel en verslavingszorg. In het buitenland steunt het internationale Leger des Heils zo’n 600 ontwikkelingsprojecten. Het gaat om projecten of programma’s op het gebied van gezondheidszorg, HIV/Aids, onderwijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, rampen, herstel en wederopbouw. Naast de bijdrage in de collecte kunt u
ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van
uw diaconie, NL55RABO 037 555 2995

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk vanaf 8.45 uur een morgengebed. Een moment van gebed, schriftlezingen, stilte en muziek. Na afloop drinken we een kop koffie. Van harte welkom!

 

* Volgende week donderdagmiddag is er in de Tienden een seniorenmiddag. Deze middag begint om 14.30 uur, en staat open voor bewoners als niet-bewoners van De Tienden. Van harte welkom!

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl


 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.