PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 juli 2020 Zondag 26 juli 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 juli 2020 om 09.30 uur

ouderling van dienst:         Ineke Kusse-v.d. Vreugde     
diaken van dienst:         Henny van Os-Koevoets     
kerkrentmeester/collectant:     Karin Wouters-Kleinepier     
organist: :             Cees Sanderse             
voorganger:             ds. D.C. Coppoolse uit Odijk     
koster:                 Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 119: 28 en 29

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER
           allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
          vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
           allen    en niet laat varen het werk van zijn handen
Begroeting    vg.    De Heer zal bij u zijn
        Allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van toenadering

Glorialied -  Lied 305:  Alle eer en alle glorie

De Schriften

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn
             allen    De Heer zal u bewaren


Uit de bijbel:  Matteüs 13: 44-52
 
Lied 313 - 1, 3 en 4: Een rijke schat van wijsheid

Verkondiging

Orgelspel

Lied 939 - Op U alleen, mijn licht en kracht

Gedicht, toegeschreven aan Augustinus:

Fluister het mij in, heilige Geest: Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest, Ik zal het goede zoeken.

Verlok me, heilige Geest: Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest: Ik zal het goede nooit verliezen. 


Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
-

Slotlied: 150a - Geprezen zij God

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 
Inzameling van de gaven aan de uitgang van de kerktuin
Stichting Vrienden Cliënten van Emergis
Plaatselijk kerkenwerk


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw De Visser-Post, Duinweg 29, Zoutelande. 

In het Erasmus MC te Rotterdam is opgenomen de heer Aart Walraven.

* Inzameling van de gaven toegelicht:
Stichting Vrienden Cliënten van Emergis ondersteunt cliënten van Emergis. Vooral cliënten, die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstand(er) gaan wonen. De stichting helpt hen dan met materialen of activiteiten, die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald worden. B.v. de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. Zo wil de stichting actief een bijdrage leveren aan het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. De ondersteuning bestaat altijd uit een financiële gift.  Ook uw bijdrage is van harte welkom

* Volgende week zondag 2 augustus gaat voor mevr. Ds. T. Don uit Souburg in een dienst van Schrift en Tafel.

Boshut.
Dit jaar zijn er weer 2 enthousiaste teams. Het eerste team kwam aan op zaterdag 18 juli. Zij gaan dan twee weken recreatiewerk verzorgen.. Vanaf zaterdag 1 augustus neemt team twee het stokje van hen over. Op zondag 26 juli verzorgt het team de dienst en op zondag 2 augustus ds. N. Vlaming. Door de huidige omstandigheden i.v.m. corona is er alleen koffie na afloop van de dienst. Vrijdagavond wordt besloten of de dienst door kan gaan. Zie hiervoor de facebookpagina van de Boshut en www.boshutzoutelande.nl De laatste dienst vindt plaats op 23 aug.

Open Kerk.
Tot eind september is de kerk op woensdag open van 11.00 - 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten.!


Wereldwinkel.
De wereldwinkel is weer open, elke dinsdag van 10.00-14.00 uur.
U vindt de wereldwinkel in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26 te Zoutelande.

* Bericht van de kerkenraad inzake diensten in  augustus:
De diensten zullen plaatsvinden in de kerktuin en u bent van harte welkom. Omdat de kerk slechts beschikt over een beperkt aantal stoelen verzoeken wij u vriendelijk om, zo mogelijk, zelf ‘zitelement’ mee te brengen en zo mogelijk, ook zelf een liedboek. Gelieve te letten op de aanwijzingen van de coördinator die hiertoe is aangesteld door het College van kerkrentmeesters. Ook voor vragen kunt u bij deze coördinator terecht. Mocht op de aan de betreffendezondag voorafgaande vrijdagmorgen de indruk bestaan dat de weersomstandigheden op zondag een openluchtdienst problematisch maken, dan wordt op vrijdagavond de dienst digitaal (video) opgenomen (zonder aanwezigen) en is deze op zondagmorgen te volgen via YouTube. Zie www.pknzoutelande.nl of u googelt ‘Catharinakerk Zoutelande’ en u komt bijna als vanzelf bij de dienst terecht. Ook kunt u de dienst terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 
Als pas op de zondagmorgen zelf blijkt, dat de dienst niet in de open lucht kan plaatsvinden dan wordt deze op dat moment verplaatst naar de kerkzaal U wordt vriendelijk verzocht zich hierbij te schikken naar de aanwijzingen van de koster en de coördinator. 
Voor de meest actuele informatie inzake het al of niet doorgaan van een openluchtdienst, zie www.pknzoutelande.nl. 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 19-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.