PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 januari 2020 Zondag 26 januari 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 3e zondag na Epifanie, 26 januari 2020, 10 uur

 

ouderling van dienst​ Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst​ Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant​ Matty Jesmiatka-Koppejan

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Simone Overgaauw-Ringeling

koster​ Nelie Bliek-Louws

beeldpresentatie​ Ciska Dijkers-Francke

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 67:1, 2

 

Bemoediging     vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gezongen drempelgebed – LB 275:1, 3, 4, 5 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 304

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 49:1-7

 

Lied – LB 448:1, 3, 5, 7, 9

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 4:12-22

 

Lied – LB 840   

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 531

 

Gebeden en gaven

 

Wij gedenken Zoetje de Visser-Boogaard … en zingen LB 268:2

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. JOP Sirkelslag** (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

​-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 362

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw W. den Toonder-Verhage, Wielingenstraat 7.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: De opbrengst van de diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie, Jeugdwerk.
Komende vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant en klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.
Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslag- programma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

 

* Volgende week zondag, 2 februari, is ds. Gerrit Ruitenburg ‘voorganger vandienst’.

 

* 26 januari – Huis-vol-muziek
Vanmiddag is in de Michaëlskerk, Koudekerke een Huis-vol-Muziek met keuzeliederen uit het liedboek. Organist Roel Sinke zal ons hierbij begeleiden. De liederen zullen daarbij muzikaal afgewisseld worden 

 

 

 

 

door een aantal leden van de Harmonie Voorwaarts. Uw gastheer is deze middag ds. Gerrit Ruitenburg.  U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een kopje koffie of thee in de Klimop. In de kerk begint het om 16.30 uur. De toegang is vrij.

 

* Woensdag 29 januari, 20 uur, Wegwijzer: gespreksgroep voor jongeren (20 -40 jaar), 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.