PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 25 oktober 2020 Zondag 25 oktober 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur.                ​ouderling van dienst            Ineke Kusse-v.d.Vreugde​

diaken van dienst​      Ad Stroo​

kerkrentmeester/collectant  Wim Duvekot​

organist​      René Molenaar​

voorganger​      Ds. F.van Vliet uit Zaamslag​

leiding nevendienst​      Simone Overgaauw-Ringeling​

koster                                   Nelie Bliek-Louws

beeldpresentatie​      Jan Janse​

 

Alle zangmomenten worden verzorgd door een klein koor.

De gemeente mag mee neuriën.

De dienst is ook een dienst van beeld en geluid via “kerkdienst gemist”  ​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 33:2 en 8

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Zingen: Lied 868: 1 en 2

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Woord van genade:

Zingen: Lied 221, alle verzen.

 

Leefregel:

Zingen: Lied 119: 12 en 14

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 5: 12-14

 

Lied –130: 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Openbaring 1: 10-19

 

Lied – 919: 1 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –63: 2

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

Slotlied – 913: 1 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Bij de uitgang zijn er twee collecten:

.De eerste is bestemd voor: Ons Zeeland  ( zie toelichting )

De tweede is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

 

 

Zondagsbrief

 

De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar de heer L.Adriaanse, Duinweg 22A.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Ons Zeeland is een organisatie voor blinden en slechtzienden. Ons Zeeland organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten en excursies die vooral gericht zijn op recreatieve, sportieve en ontspannende bezigheden.

 

*Kopij voor het kerkblad van november moet men inleveren uiterlijk zaterdag 31 oktober 19.00 uur via: redactiekerkblad@pknbm.nl

 

* Volgende week zondag, 1 november, gaat ds. Anke Dekker uit St. Laurens voor in deze kerk. De dienst begint om 10.00 uur en staat in het teken van de herdenking van de bevrijding van Zoutelande in 1944. ( zie ook het kerkblad )  Woensdag 4 november is de dankdagdienst in deze kerk. Het is een gezamenlijke dienst met Biggekerke/Meliskerke. Ds. Tineke Don uit Souburg hoopt in deze dienst voor te gaan. Aanvang van de dienst: 19.30 uur.

 

*Op zondag 8 november worden mevrouw Nel Brasser-Vos en de heer Ko de Witte bevestigd in het ambt van diaken. We zijn blij dat het College van diakenen hiermee weer compleet is. Ad Stroo neemt het secretariaat over van mevrouw Jopie Dingemanse-Hengst. De overige taken worden verdeeld in overleg met de nieuwe diakenen. De dienst wordt geleid door ds. Tineke Don uit Souburg.

 

*Aanmelden voor de kerkdiensten: via scriba@pknzoutelande.nl of 06-49089920

 

*Bij onze zustergemeente PKN-Koudekerke zijn alle kerkelijke activiteiten in de gemeente stopgezet. De bijbelgespreksgroep van 28 oktober gaat daarom dan ook niet door!!

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Odulphuskerk
datum en tijdstip 25-02-2021 om 19.00u
meer details

Intrede- en Verbintenisdienst
datum en tijdstip 28-02-2021 om 14.30u
meer details

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.