PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 25 juli 2021 Zondag 25 juli 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 juli 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​​  Ineke Kusse​​

diaken van dienst​  Nel Brasser​

kerkrentmeester​​  Aart Walraven​​

organist​​  Cees Sanderse

voorganger​​  ds. T. Rijken uit Oosterhout​

leiding nevendienst. ​Simone Overgaauw

koster​​  Rianne Vos​

beeldpresentatie​​  Jan Janse/Anne Stroo​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 216: 1 en 2 “Dit is de morgen als ooit de eerste”

 

Bemoediging :

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

g.: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 

Drempelgebed

 

Allen gaan zitten

 

Lied van de Intocht: LB 216: 3

 

Inleiding op het thema van de dienst: “Wat wil jij worden als je groot bent?  Lief, zei de jongen.”  (Charlie Mackesy)

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Lied 886: Abba, Vader, U alleen (Nederlandse versie)

 

Aandacht voor de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 6: 5 - 9

 

Orgelspel

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matheus 22: 37 – 39

 

Lied 793: “Bron van liefde, licht en leven”.

 

Overdenking: “Wat wil jij later worden als je groot bent? “Lief, zei de jongen”.

 

Orgelspel

 

Open ruimte

 

Lied 974: 1 en 2 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 425: “Vervuld van uw zegen”.

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

De collecte vindt plaats aan de uitgang en is bestemd voor de Stichting Palazzoli en plaatselijk kerkenwerk

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mevr. A. Wouters-Flipse,  Deurloostraat 2.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Stichting Palazzoli

Palazzoli is een stichting, die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt voor vrijwilligers, die daarin geschoold zijn. Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzolli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen. 

De begeleiding bestaat uit:

Persoonlijk gesprek met één van de deskundige vrijwilligers;

Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep;

Creatieve activiteiten;

Ontmoetingsmiddagen lotgenoten;

Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden;

Huisbezoek.

 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op de rekening van uw diaconie.

 

* Volgende week zondag 1 augustus gaat voor ds. Maria Baan. .

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Email: mjgbaan@gmail.com, tel. 06 21 47 95 93

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.