PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 24 oktober 2021 zondag 24 oktober 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 24 oktober 2021, 10.00 uur

ouderling van dienst                 Cora Roelse                 
diaken van dienst                     Henny van Os              
kerkrentmeester                       Aart Walraven   
organist                                   Cees Sanderse                        
voorganger                              Ds. D. Coppoolse                     
leiding nevendienst                   Marian van den Berg                
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Ad/Anne Stroo
Uitzending                               Jos Boot
                         
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  72: 1 en 4 Geef, Heer, de koning uw rechten

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Inleidend woord 

Lied: 130c Uit de diepten  

Kyriëgebed;
 
Glorialied 96a: 1 en 3 Zing een nieuw lied, alle landen


De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament : Jesaja 59 vs. 9- 19  

Lied  859: Schuldig staan wij voor de Heer

Lezing uit het Tweede Testament: Marcus 10 vs. 46-52 

Lied 534 : 1 en 3  Hij die de blinden weer liet zien

Verkondiging

Orgelspel

Lied 825: 1, 9 en 10 De wereld is van Hem vervuld

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Kinderen komen terug uit de nevendienst-

Slotlied 909: 1 en 2  Wat God doet, dat is welgedaan

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 
Afbeelding
Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk.
 
  1. Gezamenlijk diaconaal project rek.nr. diaconie NL55RABO0375552995  (zie toelichting)                                  (lichtpaarse collectezak)

2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)
rek.nr. kerkrentmeesters NL84RABO0375560815

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. C. Janse, Borné 22.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:
Gezamenlijk diaconaal project.
Indonesië en zeker de Molukken blijven voorlopig nog gesloten. Ziekenhuizen vol, veel patiënten met covid, weinig vaccinaties, etc. Hopelijk verbetert de situatie snel. Gelukkig gaan de lessen voor de kinderen die de stichting Dekat di Hati helpt met hun studie (deels online) gewoon door. Af en toe heeft de stichting een zoom-meeting met Ambon. Zowel zij als de mensen van de stichting in Nederland snakken naar een fysieke ontmoeting, maar ze moeten nog geduld hebben. Langzamerhand wordt toch een bezoek begin 2022 voorbereid. Op korte termijn gaan de diaconieën in overleg met de stichting Dekat di Hati welke concrete zaken met het door ons bijeengebrachte geld gerealiseerd kunnen worden. Wij willen de collecte van zondag van harte bij u aanbevelen. 
Vanavond 24 oktober film om 19.30 uur in de Klimop Koudekerke
Op deze avond wordt een mooie film vertoond met prachtige muziek waarin ondanks tegenslagen er toch een hoopvolle toekomst is voor de hoofdpersoon in de film. Verdere informatie is te vinden in het laatste kerkblad. U bent van harte welkom.

Herdenking bevrijding Zoutelande
Zondag 31 oktober staat de kerkdienst in het teken van de bevrijding. Ds. Maria Baan leidt de dienst, aanvang 10 uur. Op dinsdag 2 november vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats. We komen eerst bijeen in de kerk, de schoolkinderen zijn aanwezig en dragen gedichten voor. Muzikanten van Luctor et Emergo verzorgen passende muziek. De namen van de omgekomen inwoners worden genoemd en een foto van hen zal worden getoond. Een nabestaande van één van de leden van 48RMC zal de namen lezen van de omgekomen Engelsen. Daarna worden bloemen gelegd bij het monument in de kerktuin. Na afloop is er koffie en thee in de kerkzaal, voor de kinderen een versnapering. ‘s Middags om 13.30u vindt een korte plechtigheid plaats bij het graf van vliegenier MacLeod op de oude begraafplaats van Zoutelande. Iedereen van harte welkom!

Volgende week zondag 31 oktober 2021, gaat voor Ds. Maria Baan

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 
 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.