PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 juli 2022 Zondag 24 juli 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  24 juli 2022, 09.30 uur

 

ouderling van dienst        Cora Roelse 

diaken van dienst        Henny van Os     

kerkrentmeester        Wim Duvekot 

organist            Arie Hoek

voorganger            ds. Gerrit Ruitenburg 

lector                Anneke Hengst 

leiding nevendienst        Marian v.d. Berg

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Jan Janse / Wim Geelhoed             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB92: 1, 2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed, gevolgd door LB 92: 6 en 7 -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied – LB 146a: 1, 2, 4 en 7

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Korte inleiding

 

Lezing uit het Eerste Testament –  1 Samuel 1: 1 - 20

 

Lied – LB 15

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 10: 38 - 42

 

Lied (acclamatie) – LB 339a

 

Verkondiging 

 

Orgelspel

 

Lied – LB 321

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

AfbeeldingKinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QR-code

 

of bij de uitgang van de kerk.

 

     1. Stichting Leergeld  (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak   

    3. Noodhulp Oekraïne

 

Slotlied – LB 313: 1 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mevr. P. de Nooijer-Kleinepier, Koningin Wilhelminastraat 22, Westkapelle.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

24 juli 2022 – Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen
mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeldstichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichting Leergeld Walcheren helpt kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en is
er voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Stichting Leergeld Walcheren is een particuliere stichting.
Het is geen overheidsinstelling. Het geld dat ieder jaar wordt ontvangen komt van verschillende fondsen, kerken, gemeenten en ook door giften van particulieren. Dankzij de giften kunnen de kinderen op Walcheren geholpen worden! Afgelopen jaar is vooral geholpen
met laptops zodat de online lessen van school gevolgd konden worden. Fietsen zijn ook veel verstrekt, deze zijn nodig zodat ze met vriendjes mee kunnen doen en om naar zwemles of een sportclub te gaan. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook een bedrag
overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. Het
bankrekeningnummer staat in het kerkblad de kop van uw gemeente.

 

* Volgende week zondag 31 juli 2022 gaat voor ds. Maria Baan

 

Ochtendgebed;

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

Donderdag 4 augustus is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. 

Wat fijn om ook als kerkgemeenschap activiteiten in en rond te kerk te kunnen organiseren. Om deze dag te laten slagen zoeken wij enthousiaste bakkers. Wie wil die middag pannenkoeken en wafels bakken?  🥞🧇Ook is het fijn wanneer thuisbakkers taarten en cake’s 👨‍🍳👩‍🍳donderdagmorgen in de kerk afgeven om bij de koffie/thee☕️🍵 te kunnen verkopen. Mocht u zelf geen baktalenten hebben, iets lekkers van de bakker is ook zeer welkom. 🍰🎂🧁

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kerk!

Helpen jullie mee om er weer een gezellige dag van te maken? ☀️

Annette, Ella, Jeannette, Karin, Maria, Marian, Nelie en Rianne.

Aanmelden mag bij Rianne, tel 06 18236134

Ook zal er weer een boekenkraam zijn! Heeft u nog boeken die u niet meer leest en er vanaf wilt mag u ze brengen bij: 

Jeannette Marcusse: 0612509972 

Marian  Plak:  0612911373

Nelie Bliek:  0624599873

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.