PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 januari 2021 Zondag 24 januari 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 24 januari 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​Jos Boot​

diaken van dienst​Nel Brasser

kerkrentmeester​​Ad Koppejan

organist​Cees Sanderse

voorganger​ds. D. Coppoolse uit Odijk

koster​Rianne Vos

beeldpresentatie​Ciska Dijkers/Anne Stroo

 

Behalve door de dienstdoende gemeenteleden kan de dienst niet fysiek worden bezocht. De dienst is uitsluitend digitaal te volgen met beeld en geluid via “Kerkdienst gemist”. 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  psalm 73: 9 en 10

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

 

Lied 1005: Zoekend naar licht (Nederland zingt)

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk&t=86s

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuël 3: 1 - 10

 

Lied 170: 1, 2 en 3: Samuël, Samuël, lig je te dromen

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1: 14 - 20

 

Lied 531: Jezus die langs het water liep

https://youtu.be/WxBmf3IA_Ow

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 837: 1 en 4: Iedereen zoekt U, jong en oud

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied – Je bent niet alleen (slotlied Passion 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=e94XCSukSbk

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.

1. Protestantse Kerk – Missionair werk (zie toelichting)
2. Plaatselijk Kerkenwerk rek: NL84RABO0375560815

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. A. Stroo, Duinweg 31

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Protestantse Kerk – Missionair werk. Een kerk van betekenis.

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. 

Maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van “ondersteuning gemeenten”.

 

* Volgende week zondag 31 januari 2021 om 10.00 uur gaat voor ds. F. van Vliet uit Zaamslag

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.