PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 24 april 2022 zondag 24 april 2022
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  24 april 2022 , 9.30 uur
ouderling van dienst                  René Molenaar
diaken van dienst                      Ko de Witte      
kerkrentmeester                       Matty Jesmiatka 
organist                                    Bert Geleijnse              
voorganger                              ds. D.C. Coppoolse uit Odijk
lector                                       Barbara de Kort
leiding nevendienst                   Calina de Visser           
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Corrie Roelse / Bram Bliek       

Orgelspel: : Andantino, César Franck (1822-1890)

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Psalm 111: 1 en 6

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’


Glorialied: -  637: O, Vlam van Pasen steek ons aan
De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Genesis 28: 10 - 22

Lied – Psalm 150a: 1, 2 en 4  Geprezen zij God

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 24: 13 - 35

Lied – 644  Terwijl wij Hem bewenen

Verkondiging

Orgelspel: Christ, aller Welt Trost, BWV 673  J.S.Bach (1685-1750)

Lied – 939  Op U alleen, mijn licht en kracht

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotlied –654: 1, 4 en 6  Zing nu de Heer, stem allen in

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk
            1. Noodhulp Oekraïne       (lichtpaarse collectezak)
            2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

Orgelspel:  Fuga III Johan Christoph Kellner (1736-1803)

Zondagsbrief
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. A. Bijl- den Hengst, Roompotstraat 14. 
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht
24 april 2022 – Noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. 
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!

Filmavond 24 april 2022 – 19.30 uur – Klimop Koudekerke
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.
De film gaat over de vrolijke Louisa Clark, die geen duidelijke richting in haar leven heeft. Zo hopt de eigenzinnige en creatieve 26-jarige van baan naar baan na haar ontslag als serveerster in een theesalon.
Haar vrolijke voorkomen wordt op de proef gesteld, wanneer ze wordt ingehuurd om de zorg op zich te nemen van de verlamde Will Traynor, een welgestelde jonge bankier wiens leven na een ongeluk compleet is veranderd en niet verder wil leven. Louisa is vastberaden om de cynische Will te overtuigen dat het leven nog wel zin heeft.

* Volgende week woensdagmorgen is er GEEN ochtendgebed, in verband met de activiteiten van koningsdag. De woensdag daarna, woensdag 4 mei, is er wel een morgengebed. Aanvang 8.45 uur. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. Van harte welkom!

Gemeenteberaad 1 mei a.s.
Na de dienst van 1mei a.s. is er een gemeenteberaad voor iedereen, die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap. Weet u zich uitgenodigd hiervoor! Een nadere invulling van dit beraad volgt spoedig.

Onze eigen kerk-app is live!
Vanaf nu is de PG Zoutelande-app in de AppStore en in de Google PlayStore te downloaden. De app is er, nu is het van belang dat we er als gemeente  gebruik van gaan maken voor die extra betrokkenheid op elkaar. Gebruik de QR-code hiernaast om naar de store te gaan en de app te downloaden. Tijdens het gemeenteberaad op zondag 1 mei a.s. krijgt u meer uitleg en een demonstratie.

Bloembollenactie voor het Kerk in actie-project:
Onze kerk doet, net als vele andere kerken mee met deze actie.
Hiermee ondersteunen we kwetsbare kinderen, boeren en vrouwen in Indonesië. Zo geven we kleur in Nederland en op Papua en Java. 
Prijs € 5,00 voor een zakje van 20 tulpenbollen, keus uit de kleuren wit, paars en geel. U kunt ze bestellen tot 21 mei en het bestelformulier inleveren bij Henny van Os, Sloestraat 15.

Volgende week zondag 1 mei 2022  gaat voor ds. Maria Baan
Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.