PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 mei 2021 - Pinksteren Zondag 23 mei 2021 - Pinksteren

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 23 mei 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​​  Ineke Kusse​

diaken van dienst​  Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant​  Karin Wouters

organist​​  Arie Hoek​

voorganger​  ds. Maria Baan

leiding nevendienst​​  Marian van den Berg​

koster​  Wim de Visser

beeldpresentatie​  Piet de Nooijer en Jos Boot​

 

Orgelspel​‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’, D. Buxtehude 1637-1707

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  ​LB 672: 1,2 en 3

 

Bemoediging 

V:​Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen:​die hemel en aarde gemaakt heeft

V:​die zijn Geest aan ons gegeven heeft

​en ons weer op weg zet.

Allen:​Kom met uw Geest

​en zet ons in vuur en vlam

​om uw liefde door te geven aan de wereld

​Amen.

 

Vervolg Lied van de Intocht​LB 672: 7 – waarna allen gaan zitten

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied​LB 305: 1,2 en 3

 

Pinksteren voor kinderen

 

Filmpje van de kinderen en kindernevendienstleiding

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst in De Wegwijzer

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Joel 3: 1 - 5

 

Lied –​NLB 678: 1 - 9

 

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 2: 1 - 13

 

Lied –​NLB 691: 1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – ‘Geef dat ik U, God, ten volle zal verstaan’, lied 53 uit: Hoop van alle volken, coupletten 1,2,3 en 6

 

In Memoriam Piet van de Vreugde

 

Lied: LB 634

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 675: 1 (door de kinderen van het filmpje) en 2 door dezanggroep

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel - ‘Nun danket alle Gott’ - Marche Triomphale op 65

S. Karg-Elert 1877-1933

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. C.W.F. Huisman, D. Koddelaan 50.

 

* Er is weer kindernevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen worden uitgenodigd om rond 9.25 uur bij De Wegwijzer te zijn om daarna met de leiding naar de kerk te gaan. Daarna gaat de kindernevendienst weer naar De Wegwijzer, en kunnen ouders hun kinderen daar om 10.30 uur weer ophalen.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Zending- Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Maak een bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Pinksterzending. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie

 

* Volgende week zondag 30 mei gaat ds. T. Rijken voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.