PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 januari 2022 Zondag 23 januari 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 23 januari 2022, aanvang 10.00 uur

 

Derde zondag na Epifanie

 

ouderling van dienst        Cora Roelse     

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Matty Jesmiatka

organist            Cees Sanderse

lector                Jopie Lievense

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marian van den Berg

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Jan Janse         

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 221: 1, 2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


Kyriëgebed

 

Glorialied - LB 67: 1 en 2

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 61: 1 - 9

 

Lied – LB 103a 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 4: 14 - 21

 

Lied – LB 530: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 837: 1, 2 en 4

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 534: 1, 2, 3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. L.S. Leijnse, Bosweg 44.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Missionair werk

Dorpskerken willen van betekenis zijn

Zondag 23 januari is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Dorpskerken. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en   www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging 

 

* Volgende week zondag 30 januari gaat ds. Maria Baan gaat voor.

 

* 40 dagen boekje 2022 – Thema: “Alles komt goed”

Zoals u in het kerkblad kunt lezen willen we als 3 gemeenten weer een boekje samenstellen op weg naar Pasen.

Het zou fijn zijn als wij ook dit jaar weer een gevarieerd boekje kunnen maken.  Hierbij nodigen wij u uit om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren. We maken geen koppeling met een bijbeltekst uit het leesrooster, maar het is wel fijn als het past bij het thema: “Alles komt goed” U kunt uw bijdrage inleveren voor 2 febr. op email adres: 40dagen@pknbm.nl,

Aanleveren kan ook op papier bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, Zoutelande, maar liever digitaal in doc(x) formaat op het email adres.

Voor verdere informatie zie het kerkblad.

 

Preek van de Leek- Activiteit in het kader van Catharina 750 jaar:

Stel: u luistert graag naar een preek en u hebt er altijd zelf al wel één willen schrijven. Dit is uw kans! Vrouwen zijn hierbij uitgenodigd een preek te schrijven met als onderwerp: ‘Deze Bijbelse vrouw inspireert mij’. Misschien is het de moedige Esther, of de trouwe Ruth, of de dienstbare Maria, of de vrouw die zonder een woord te zeggen de voeten van Jezus zalft. Of wat te zeggen van Rizpah, die moedige ‘dwaze moeder’ uit 2 Samuel 21? Haar naam zal u waarschijnlijk onbekend voorkomen, er zal weinig over haar gepreekt worden. En dat is uiterst jammer. Misschien inspireert zij u tot het schrijven van een preek? Dus: vrouwen van Koudekerke, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande: u bent van harte uitgenodigd om een preek te schrijven over die bijbelse vrouw die voor u veel betekenis heeft. 

Mocht u nog vragen hebben, laat het Maria Baan weten; we kunnen het dan hebben over wat tips en aanwijzingen bij het schrijven van een preek. Maar bovenal: vertrouw op uw eigen kennis en kunde, en levenservaring! Mail uw preek (uitgesproken: maximaal 15 minuten) vòòr dinsdag 1 februari 2022 naar mgjbaan@gmail.com  

Een deskundige jury, o.l.v. ds. Maria Baan, verkiest de meest veelbelovende preek. De predikster spreekt deze uit op 27 februari 2022. De kerk is op vanaf 15.30 uur, en de preek wordt gelezen om 16.00 uur. 

 

* Op 27 januari is er weer een Seniorenkring in De Tienden, onder leiding van Ineke Kusse en ds. Maria Baan. Aanvang 14.30 uur. Deze middag is ook toegankelijk voor senioren die niet in De Tienden wonen. 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.