PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 februari 2020 Zondag 23 februari 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 23 februari 2020 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst​       Ineke Kusse-v.d.Vreugde​

diaken van dienst​       Jopie Dingemanse-Hengst​

kerkrentmeester/collectant   Wim Duvekot​

organist​       Cees Sanderse​

voorganger​       Ds. J.B.Beijer uit Middelburg​

leiding nevendienst​       Marian v.d.Berg-Adriaanse​

koster                                   Wim de Visser

beeldpresentatie​       Lian Adriaanse-Krijger​

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 122:1, 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 217

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 2:13-14

 

Lied – LB 107:5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 5:1-18

 

Lied – LB 107:6

 

Vervolg lezing uit het Tweede Testament – Johannes 5:19-23

 

Lied – LB 534:2

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 92:2, 7, 8

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Binnenlands diaconaat voor mensen zonder papieren** (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 863:1, 3, 5, 6

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer enmevrouw Venema-Nauta, Borné 32

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Ze hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die deze mensen helpen met informatie, scholing en advies. Ze kunnen ook terecht voor een warme maaltijd en worden geholpen met ingewikkelde post of medische zaken. Met uw bijdrage steunt u dit werk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen.

 

* Volgende week zondag, 1 maart 2020, gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor in deze kerk, aanvang 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst met onze buurgemeente Meliskerke/Biggekerke. Na afloop koffie/thee/limonade/bijpraten! 

 

* VEERTIG DAGEN TIJD 2020
- 40-dagen boekje
Woensdag begint de 40-dagen tijd met as-woensdag. Als u het 40-dagen boekje wilt volgen dan kunt u vandaag het boekje nog meenemen. Het is een gevarieerd boekje geworden door de bijdragen, die aangeleverd zijn door gemeenteleden uit onze drie gemeenten. Misschien kunt u familie, vrienden, buren of kennissen ook een plezier doen met het boekje. Voor de kosten stellen wij een vrijwillige bijdrage op prijs. Het drukken van het boekje komt op ongeveer twee euro. Als u nog vragen heeft of u wilt een boekje thuis bezorgd hebben, geef het dan door aan iemand van de samenstellingscommissie: Leo Koppejan, Franny Pattenier, Piet en Wijnie Robbemond, Marian Plak en Jos van Keulen.
- Vastenkaarten
Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. De diaconie zal de vastenkaarten uitdelen en daarmee bieden we u per week een nieuwe uitdaging. Op de kaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om 'op te staan' voor één van de projecten in de 40-dagencampagne. Voor de kinderen is een speciale kinder-vastenkaart. Doet u ook mee?
- Vespers
In de 40-dagen tijd is iedere donderdag een korte vesper. De eerste vesper is 27 februari en voorafgaande aan de vesper bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een sobere maaltijd. De maaltijd begint om 17.45 uur(inloop vanaf 17.30 uur). Wel willen wij graag weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. De vespers beginnen om 19.00 uur. U kunt zich per mail aanmelden op cka@pknbm.nl of op de lijst die iedere zondag in de kerk ligt.

 

* !!! Er wordt nog gezocht naar een mede-redactielid voor het Kerkblad. Is het iets voor u om mee te werken aan dit maandblad waar velen steeds weer naar uitkijken? Dan graag een berichtje naar: scriba@pknzoutelande.nl

 

* Noteert u alvast: Gemeenteberaad op zondag 29 maart na de dienst van 10.00 uur in de kerkzaal.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.