PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 augustus 2020 Zondag 23 augustus 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  23 augustus 2020 , 09.30 uur

ouderling van dienst        Ineke Kusse     
diaken van dienst        Jopie Dingemanse 
kerkrentmeester/collectant    Wim Duvekot 
organist            René Moolenaar 
voorganger            ds Piet de Jong, Oud-Vossemeer
koster                Wim de Visser
beeldpresentatie        Ad/Anne Stroo                
Alleen de cantorij zingt alle liederen 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Ps 66: 3 en 4

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER
           allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
          vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
           allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Gebed om ontferming
Zo bidden we en zingen wij: Heer, ontferm U

Glorialied 146c: 3, 6 en 7

De Schriften

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn
             allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  2 Koningen 4: 8-37

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 7: 11-15

Lied- 313: 2 God opent hart en oren enz

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 869: 1,6 en 7

Herdenking mevr. K. Dingemanse - Roelse

Lied 913: 1 en 2

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –     1. Samen voor zin(geving)                                   
                2. Plaatselijk kerkenwerk  
    

Slotlied – 885 Groot is uw trouw

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Amen, amen, amen

OrgelspelZondagsbrief
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr en mevr Vos, Ooststraat 9.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Samen voor zin(geving)
Tragel, 's Heeren Loo, Gors en Philadelphia werken samen in Samen voor Zin. Het is een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levens-beschouwelijke organisaties in Zeeland. De geestelijke verzorging ondersteunt het betekenis en zin geven aan het leven van cliënten. Sluit aan bij de levensbeschouwing van cliënt en bij het sociaal netwerk van de cliënt en is gericht op inclusie: cliënten nemen zo veel mogelijk deel aan de maatschappij.

Volgende week zondag 30 augustus gaat voor ds P. Vellekoop, Maarssen.
In de laatste dienst bij de Boshut op 30 augustus, aanvang 10.00 uur, gaat voor ds Leo Webbink uit Winschoten.


Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl 

Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 30-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - let op: 10 uur
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Voortgang Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.