PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 22 mei 2022 Zondag 22 mei 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 mei 2022, aanvang 9.30 uur

 

Zondag Rogate

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse           

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Wim Duvekot

organist            Arie Hoek

lector                Nelie Bliek           

voorganger            ds. Maria Baan         

leiding nevendienst        Calina de Visser

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Bram Bliek en Jos Boot

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 214: 1,2,3,4 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg lied van de Intocht- LB 214: 6,7, en 8

 

Met de kinderen

 

Voorstellen van de jongeren van Dabar

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied –         LB 306, voorzang door Ad Stroo

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag- LB 333, 3x gezongen

 

Lezing uit het Eerste Testament – Joel 2: 21- 27

 

Lied –             LB 678: 1,2,5,6,8 en 9

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 14: 23-29

 

Lied –            LB 686:1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied van de Leek, door Paul van de Ketterij- LB 27:7

 

Gaven en gebeden

 
  1. Missionair werk (lichtpaarse collectezak)

  2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

  3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

     

 Via de kerk-app, scan QR Code, of bij de uitgang van de kerk

 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied –        LB 418: 1,2,3 en 4

 

Zending en zegen


Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. J. Melis, Langendam 14.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Missionair werk - pioniersplekken

Pioniersplek “Het Badhuis” wil een huiskamer en ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Missionair werk mei. Help mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

* Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed van 8.45 uur tot 9.10 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met elkaar. U bent van harte welkom!

 

* Volgende week zondag 29 mei, gaat ds. Tineke Don voor.

 

Feestelijke afsluiting van ‘Catharina 750’

Donderdag 26 mei a.s., Hemelvaartsdag, sluiten we de gedenkwaardige 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk feestelijk af. In de dienst die om 9.30 uur begint zingt een samengesteld koor o.l.v. Ad Stroo alle delen van de ‘Missa Katatharina’ van Jakob den Haan. Voorganger is ds. Maria Baan. Zie ook het bericht in het laatste kerkblad. Vanaf 9 uur bent u welkom en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Na de dienst is er opnieuw koffie, thee en fris met een bijzonder taartje. Nadat we met elkaar het glas geheven hebben op de jarige besluiten we het feestelijke gebeuren met een kop soep. Ook u bent natuurlijk van harte welkom!
 

Dauwtrappen 26 mei 2022

Hemelvaartsdagmorgen, 26 mei, willen we de traditie van dauwtrappen voortzetten. Na onderbreking van een paar jaar nodigen we u van harte uit dit jaar weer ongeveer 25 km. mee te fietsen. Iedereen is welkom, we fietsen een rustig tempo. 

Er is een mooie route uitgestippeld. Na afloop ontbijten we in “De Klimop” te Koudekerke. Aansluitend wordt de Hemelvaart-ere-dienst in “De Dorpskerk” te Biggekerke bijgewoond, waarin ds. Gert Kwakkel zal voorgaan.

We hopen deelnemers uit Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke te ontmoeten, zodat het een gezamenlijke activiteit wordt van de drie kerkelijke PKN-gemeenten.

Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de centrale verzamelplaats: de parkeerplaats aan de Schuitvlotstraat in Biggekerke.

Per dorp verzamelen:

 

Zoutelande, toren, 6.35 uur,

 

Meliskerke, toren, 6.40 uur,

 

Koudekerke, Klimop, 6.40 uur.

 

Wanneer u vanwege het weer twijfelt of het dauwtrappen doorgaat kunt u vanaf 6.15 bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.

Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten,

Adrie Minderhoud, 06-10869519

Rinus Kamerling, 06-55134056

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.