PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 22 augustus 2021 Zondag 22 augustus 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 augustus 2021, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Jos Boot 
diaken van dienst                     Nel Brasser
kerkrentmeester                      Matty Jesmiatka
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan 
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers en Anne Stroo                 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 326: 1,2,3 en 4

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg lied van de intocht:   LB 326: 5 en 6

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed gezongen: LB 1008: 1,2 en 3

Gelezen lofprijzing: Psalm 103 

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Eerste lezing:             Marcus 8: 1 - 9 

Lied –  Tussentijds 65: 1 en 2
2. Waarom geeft gij hen geen brood?
Heer, de schare is te groot,
En wij hebben niets te missen
Dan vijf broden en twee vissen,
En waar komt het geld vandaan
Als wij eten kopen gaan?

Tweede lezing: Marcus 8: 10 - 21

Lied – Tussentijds 65: 3 en 4

3. Breng het eten dat er is,
Breng het brood en breng de vis.
Want al zijn wij hier met velen
Eerlijk zullen w’alles delen:
Here, zegen deze spijs,
En bewaar ons straks op reis.

4. Zo kreeg iedereen zijn deel,
En er was zelfs brood teveel.
Niemand zat met lege handen,
’t overschot ging in twaalf manden.
En het was voor allemaal
’t wonderlijkste avondmaal.

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 995: 1 en 2

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 418: 1,2,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. R. Koppejan, De Spaier 8.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Volgende week, 29 augustus, is er GEEN kindernevendienst! 

Inzameling van de gaven toegelicht: Samen voor zin
Samen voor zin biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland. Het samenwerkingsverband het Samen voor Zin. Hierin doen Tragel, 
s‘ Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee. Wat wordt onder andere gedaan:
  • Ondersteuning bij het betekenis en zin geven aan het leven van cliënten
  • Aansluiten bij de levensbeschouwing van de cliënt.
  • Aansluiten bij het sociaal netwerk van de cliënt
  • Stimuleren dat zoveel mogelijk cliënten deelnemen aan de maatschappij.

Volgende week zondag 29 augustus gaat ds. P. Vellekoop voor.

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.
Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

De komende week heeft ds. Maria Baan een week vakantie.

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.