PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 21 maart 2021 Zondag 21 maart 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 21 maart 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​ René Molenaar

diaken van dienst​ Henny van Os

kerkrentmeester/collectant​ Aart Walraven

organist​ Perry Boogaard

voorganger​ ds. Maria Baan

leiding nevendienst​ Simone Overgauw

koster​ Rianne Vos

beeldpresentatie​ Ad en Anne Stroo

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 103a:1

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Lied van de Intocht:​LB 103a:4

 

Inleiding

 

Bij de liturgische schikking: 5e zondag Veertigdagentijd: 

De hongerige te eten geven. 
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten.” (Mattheus 25: 35)

 

De hongerige te eten geven. 
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten.” (Mattheus 25: 35)

Voedsel is de basis van ons bestaan. 
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. 
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Jezus zet het in Mattheus 25 op scherp: “Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan? Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger? 
In de Bijbel staat dat ieder mens recht heeft op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken.
Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken.
Het was vroeger een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Ook nu worden in veel kerken maaltijden gedeeld.

In deze schikking mag het brood dan ook niet ontbreken, in de vorm van korenaren.
En ontkiemde zaden, in dit geval tuinkers. Voedzame bonen vormen vandaag de verbinding in het open hart.

 

 

Projectlied

 

Deze veertigdagentijd   

worden wij weer ingewijd     

naar het paasgeheim geleid.     

Kyrie eleison

 

Als een zaadje in de grond,   

waar een nieuwe plant uitkomt  

Zo gaat Jezus door de dood.  

Kyrie eleison

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Lied: Antifoon plus LB 43: 1,3 en 4

 

Tekst van de antifoon, Psalm 43:1:

“God, doe mij recht en pleit voor mij; bevrijd mij van het volk dat U niet eert, van mensen vol list en leugen”.

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 31: 31 - 34

 

Lied –​LB 767: 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 12: 20-33

 

Lied –​ LB 767: 5,6 en 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –​LB 625: 1,2 en 3

 

In Memoriam: Bram Janse en Jaap Roelse

 

Lied - ​LB 834: 1,2 en 3

 

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied –​LB 978: 1,2,3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar dhr. J. Vos, Ooststraat 9.hr. 

 

* Er is digitale nevendienst. De kinderen krijgen via Piet de Nooijer een link door, waarmee zezondagmorgen om 10.30 digitaal kunnen werken aan het kindernevendienst project van Kind op Zondag. In de kerkdienst zullen we hier ook aandacht aan besteden.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Werelddiakonaat (Indonesië)

Het Indonesisch eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de halft van de 1613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilangharjo treft 16 procent van de 3749 gezinnen dit lot. Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te laten komen. Helpt u mee? Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457457 ten name van Kerk in Aktie Utrecht onder vermelding van Javaanse boeren Indonesë. Hartelijk dank!

 

* Volgende week zondag 28 maart gaat voor ds. T. Don, aanvang 10.00 uur. Let op: de zomertijd gaat in!

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.