Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 20 november 2022 - Eeuwigheidszondag

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 november 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

 Eeuwigheidszondag 2022

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse

diaken van dienst            Ko de Witte

kerkrentmeester            Arno Wielemaker

lector                    Lian Adriaanse

organist                René Molenaar     

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Calina de Visser

koster                    Nelie Bliek   

beeldpresentatie            Piet de Nooijer en Jos                         Boot

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 42: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

 

Introductie

 

Lied: LB 90a: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gebed om ontferming

 

Loflied: LB 725: 1, 2,3 en 4

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament–  Genesis 35: 9 – 29

 

Lied -  LB 767: 1,2, 5, 6 en 7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Openbaringen 1: 1 – 8

 

Lied –  LB 513: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gedenken van de overledenen

 

13 november 2021     Johanna de Wolf-Jobse          92 jaar

14 december 2021    Willem Johannes Gulden         76 jaar

22 december 2021    Johannes Duvekot            84 jaar

27 december 2021    Cornelis van der Hilst            81 jaar

28 december 2021    Frans Goedegebuure            83 jaar

 

Lied: ‘Heer, herinner U de namen’, 

                    Tekst: Kees van der Zwaard

1. Heer, herinner U de namen,

ieder die gestorven is.

Zie ons aan zoals wij kwamen

uit de diepte, het verlies

van de mensen, die wij dragen

op de lippen, in ons hart,

die wij missen sinds de dagen,

dat de dood ons huis verwart.

 

31 december 2021    Johanna Verheij-de Jong         80 jaar

3 januari 2022        Abraham-Pieter Wielemaker        88 jaar

3 maart  2022        Hans van de Heuvel            65 jaar

19 maart 2022        Leo Adriaanse                84 jaar

8 April 2022        Adriana Faasse-Wijkhuijs        96 jaar

 

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden

van ons dagelijkse brood,

hoe wij vochten, hoe wij speelden

ongehinderd door de dood.

Ooit bent U met ons begonnen

aan een ware levensreis.

Langs de wegen van verlangen.

gaan wij biddend: breng ons thuis.   

 

26 april 2022        Willem Geschiere            65 jaar

28 april 2022         Maatje Krijger-Bolier            94 jaar

26 mei 2022        Suzanna Verstraate-Kodde        95 jaar

22 juni 2022        Adriaan Janse                91 jaar

25 juli 2022        Wolter Bernardus Obbink        86 jaar

 

3. Uit het duister van de dalen 

zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen, 

niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen, 

spreek één woord: je bent bemind, 

zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.

 

1 oktober 2022    Johannes  Pouwelse                      72 jaar

9 Oktober 2022    Wilhelmina Poppe-Wondergem    86 jaar

10 oktober 2022    Fransina den Otter-Sijrier        83 jaar

13 oktober 2022    Willem den Otter            83 jaar   

Extra kaars

 

4. God, gedenk de vele aardse

tranen van verdriet en zorg,

vang ze op, Heer, en bewaar ze

in uw kruik van troost en borg;

en ontvang de levensparels,

die wij koesteren als een schat,

wil hen in uw Rijk aanvaarden

en gebruiken voor uw stad.

 

Muziek - 'De steppe zal bloeien', gezongen door Lenny Kuhr

 

Dienst van gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 727: 1, 2, 3, 8, 9 en 10

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Wanneer het weer het toelaat gaan we met elkaar naar de begraafplaats, om een bloem op het graf van een geliefde te brengen.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. Besuyen, verblijvend in Hospice Ter Reede in Vlissingen. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Pastoraat (samen gedenken)
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om
gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes
beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Pastoraat.
 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. Het wordt wat kouder qua temperatuur, en dus ook in de kerk. Warme kleding is dan aanbevolen. U bent van harte welkom!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

*Vrijdagavond 25 november is er weer een etentje in schuur de Snabbel aan de Melsesweg 3. Er wordt een heerlijke 3 gangen maaltijd bereid.

Onder het genot van een glas is het gezellig tafelen met elkaar.

Wij verheugen ons op uw komst.

U bent welkom om 17.30 uur en we besluiten de avond rond 21.30 uur.

De kosten zijn €25 per persoon, inclusief één drankje. De opbrengst komt ten goede aan de kerk.

 

U mag zich op opgeven bij:  Nelie Bliek              06 24599873

                  Jeannette Marcusse     06 12509972

                  Karin Wouters              06 53290665

 

* Volgende week zondag 27 november gaat ds. Maria Baan voor in de dienst van eerste advent. In de periode van advent volgen we het project van kind op Zondag, waar de voormoeders van Jezus centraal komen te staan: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar, deze vrouwen worden vermeld in het geslachtsregister van Jezus, zoals dit beschreven staat in Mattheus 1.

Deze 4 vrouwen verdienen elk een standbeeld, en iedere zondag zal er dan ook een standbeeld in de kerk aanwezig zijn. We zullen een nieuw projectlied aanleren, en kinderen zullen de adventskaarsen aansteken. Het is een erg mooi project, en we hopen dat de kinderen dat ook vinden!

 

*Zaterdag 17 december wordt weer de jaarlijkse Kerstfair gehouden in de Catharinakerk. Er worden kerststukjes verkocht, er is een knutselhoek voor de kinderen.

Een gezellige koffiehoek met veel lekkers. Kerstliederen worden gezongen. Dit jaar zullen er (bij goed weer) schapen staan in de kerktuin…….Wie wil er als Jozef en Maria figureren? Kortom een dag om naar uit te kijken!

 

Nu zijn wij nog op zoek naar: schalen, potjes voor de kerststukjes, Bakkers die taart, cake of ander lekkers willen maken, eigen gemaakte jam/advocaat/eieren of producten van eigen tuin/land.

 

Fair: 13.00 uur- 17.00 uur 

Om 11.00 uur mogen taarten/cakes/jam etc. worden ingeleverd in de kerk.   Potjes/schalen mogen voor 15 december worden afgegeven bij Nelie, Jeannette of Karin                                   

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug