PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 20 juni 2021 zondag 20 juni 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 juni 2021, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Ineke Kusse                 
diaken van dienst                     Ko de Witte
kerkrentmeester/collectant        Ad Koppejan
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Simone Overgaauw
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Anne Stroo en Bram Bliek         

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 216: 1,2 en 3

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Inleiding

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied Lb 304: 1,2 en 3

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Jona 3:6-4:11

Lied – LB 103: 1,6 en 7

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 4: 27 - 42

Lied – LB 717: 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied – ‘Een lied voor de Heer’, uit: Hoop voor alle volken, lied 82

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 416: 1,2,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mevr. L. Janse-Kleinepier, Borné 2.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Griekenland. Hartelijk dank!

Volgende week zondag 27 juni gaat ds. Gerrit Ruitenburg voor.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.