PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 20 februari 2022 Zondag 20 februari 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 februari 2022, aanvang 10.00 uur

       

Dienst van Schrift en Tafel

 

ouderling van dienst        Lian Adriaanse 

diaken van dienst        Henny van Os

kerkrentmeester        Ad Koppejan

organist            René Molenaar

lector                Anneke Hengst

voorganger            ds. Maria Baan         

leiding nevendienst        Simone Overgaauw

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Ciska Dijkers en Bram Bliek

 

Met medewerking van de Cantorij, o.l.v. Ad Stroo             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 630: 1,2 (Cantorij) en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn                 handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Afscheid van Dina Hengst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied – LB 18: 1 (Cantorij), 5 en 15

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiel: 37: 1 - 6

 

Lied – LB 610: 1 (Cantorij), 2, 3 (Cantorij),4, 5 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 11: 1 -4, 17-44

 

Lied – LB 611: 1 (Cantorij), 2 (Cantorij), 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

LB 400: 1 (Cantorij), 2, 3, 4 (Cantorij), en 5

 

Nodiging

 

Tafelgebed:  LB 403d

Afbeelding met tekst, antenne

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

  

Afbeelding met tekst, antenne

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, antenne

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met tekst, antenne

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Het delen van Brood en Wijn

 

Dankgebed

 

Slotlied – LB 418: 1, 2, en 3

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):  

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Gezamenlijk diaconaal project: Stichting Willskracht uit     Koudekerke (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Mathieu Osté, p/a mw. Osté, Sloestraat 26.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting WillsKracht

Stichting Willskracht uit Koudekerke omschrijft zelf de collectebestemming: De gift die Stichting WillsKracht ontvangt gaat gebruikt worden om een kweekkas aan te schaffen, voor de gezinnen die bij ons verblijven tijdens een Gezinscoachingsweek, waarbij 1 van de gezinsleden een eetstoornis heeft.Tevens gebruiken wij de gift voor het aanleggen van een moestuin, waar we dan de kruiden en groenten in bakken opkweken c.q. verbouwen. De moestuin zal worden aangelegd met biologische grond. Naast een kweekkas willen we ook houten kruidenbakken aanschaffen. In de kweekkas zullen gezinnen gezamenlijk ‘werken’ om bewust bezig te zijn met gezonde voeding, dit is een van de coachingsactiviteiten tijdens onze Gezinscoachingsweek.

Door tijdens de actieve coaching met elkaar in gesprek te gaan over wat gezonde voeding voor hun betekent, hopen wij dat er wederzijds begrip voor de eetstoornis ontstaat. Hierbij betrekken wij het gehele gezin, wat we erg belangrijk vinden, zoals bij meerdere activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek.

Wij zijn dan ook erg dankbaar voor iedere gift, donatie en/of subsidie voor onze Stichting WillsKracht. 

* Volgende week zondag 27 februari gaat ds. Maria Baan voor

 

* Woensdag 23 februari is vanaf 8.45 uur een wekelijks ochtendgebed in de Catharina kerk. Na afloop drinken we met elkaar koffie. Trek een warme jas/trui aan!

 

* Paasgroetenactie voor gevangenen Ook dit jaar kunt u kaarten ondertekenen met uw naam. De kaarten liggen bij de kaart voor de bloemen. U kunt de kaart in een enveloppe doen, dan zorgt de diaconie voor de verzending vóór 10 maart. Een postzegel is dus niet nodig!

 

* Catharina 750 jaar: de Preek van de Leek op zondag 27 februari

De 750ste verjaardag van onze Catharinakerk was de aanleiding tot de vraag aan de vrouwen van onze gemeente en daarbuiten: welke vrouw uit de bijbel inspireert u? Kunt u daar een preek over schrijven?

De uitslag op deze vraag zal u op zondagmiddag 27 februari geopenbaard worden. Dan zal de preek gelezen worden en daarvoor bent u van harte uitgenodigd!

Het programma die middag ziet er als volgt uit:

15.30 uur: inloop

16.00 uur: welkom, introductie van de predikster en preek

16.30 uur: ruimte om te reageren uitlopend op een informatief samenzijn.

 

*Ja, ik vast mee!

Vast mee in de 40dagentijd voor een nieuw begin!

In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. De PKN gemeente Zoutelande wil dit jaar een nieuwe invulling geven aan de vastentijd. Doet u mee?

U mag zelf bepalen hoe het vasten vorm wordt gegeven. Bespreek dit met uw evt. huisgenoten. Om wat ideeën aan de hand te doen is er een vastenkaart. Deze ligt klaar in de wandelgang of is op te halen bij diaken Henny van Os, Sloestraat 15.  Op de kaart kunt u aangeven hoeveel er per dag bespaard wordt.  Ook staan er richtlijnen op de kaart. U mag natuurlijk ook zelf een bedrag invullen. De zondag valt buiten het vasten.

De totale opbrengst van uw vastenactie maakt u over naar rek. NL55RABO 0375552995 t.n.v. Diaconie Zoutelande o.v.v. vastenactie. En niet zoals op de kaart staat rechtstreeks naar Kerk in Actie. Het mag ook contant in een enveloppe ingeleverd worden bij diaken Henny van Os, Sloestraat 15.  De diaconie zorgt voor doorzending naar Kerk in Actie/vastenactie. Wij hopen op een grote deelname. 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.