PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 20 december 4e Advent zondag 20 december 4e Advent
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 december 2020, om 10.00 uur (4e advent)

ouderling van dienst     Ineke Kusse-van de Vreugde    
diaken van dienst          Henny van Os  
kerkrentmr./collectant    Marcello Adriaanse 
organist                        Cees Sanderse             
voorganger                   ds.de Haan, Nw.en st.Joosland             
koster                          Wim de Visser
beeldpresentatie           Lian Adriaanse-Krijger
 
De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid. 
De zang wordt verzorgd door de cantorij.
             
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

                                      Voorbereiding

De adventskaarsen worden aangestoken - Waarna we gaan staan en verstillen

Intochtslied – Psalm 149 : 1 en 3 “Halleluja, laat opgetogen…”

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         aanw. die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         aanw. en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

Kyr-gebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen Kyrië-gedeelte)

                              
                                   De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                    Aanw.     De Heer zal u bewaren

Gebed bij de schriften

Lezing uit het Eerste Testament –  2 Sam. 7:8-16, 25-28 

Lied – 132 : 3,4,8,10 “Efrata heeft uw naam gemeld,…”

Lezing uit het Tweede Testament – Lukas 1 : 26-38
         
Lied – 473 : 1 en 2 Er is een roos ontloken…”

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 443 : “De engel Gabriël komt aangesneld”

                                    Gebeden en gaven (gaven bij uitgang kerk)
 
Dienst van gebeden


Slotlied – 440 : 1 en 2 “Ga stillen in den lande, uw Koning tegemoet”

                                    Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Inzameling gaven: 
1. Missionaire werk Protestantse kerk (zie toelichting)                              2. Plaatselijk kerkenwerk


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: Mevr. K. Brasser-Louws, Borne 26

* Er is geen nevendienst

Inzameling van de gaven toegelicht: Om ook dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van kerst uit te kunnen delen heeft de protestantse kerk met een thema van “Daarom kerst” dingen gemaakt om de kerstboodschap toch te kunnen verspreiden. Onder andere speciale cd’s om te kunnen uitdelen onder volwassenen en onder kinderen. Met de goed nieuws boodschap van de geboorte van Jezus.

Volgende week zondag  27 december gaat voor: ds. J.B. Beijer uit Middelburg. Aanvang dienst 10.00 uur. 24 december in de kerstnachtdienst gaat voor: dhr. P. Riemens uit Arnemuiden. Aanvang dienst om 22.30 uur. Let op !! start uitzending om 22:15 uur met zang en muziek Zondag 25 december 1e kerstdag gaat voor: ds. N. van Doorn uit Middelburg. Aanvang dienst is om 10.00 uur. Deze diensten mogen fysiek niet worden bijgewoond door publiek.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.