PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 november 2020 - Herdenking Bevrijding Zondag 1 november 2020 - Herdenking Bevrijding

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande,

Catharinakerk, zondag 1 november 2020, 10.00 uur

dienst in het teken van 76 jaar bevrijding Zoutelande op 2 november 1944

                         ouderling van dienst/lector​​Jos Boot

​diaken van dienst​Henny van Os

​kerkrentmeester/collectant​Karin Wouters

​organist​Cees Sanderse

​voorganger​ds. Anke Dekker uit

​St. Laurens                          

​leiding nevendienst​Simone Overgaauw

​koster​​Nelie Bliek

​beeldpresentatie​Bram Bliek

​m.m.v. Rogier Koppejan/lector; Cora Roelse/trompet

​De cantorij zal de liederen zingen, de gemeente mag 

​mee neuriën

Orgelspel, tijdens het orgelspel worden foto’s van burgerslachtoffers van Zoutelande getoond.

Verwelkoming door de ouderling van dienst.

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen –

 

Lied van de intocht: LB 90a: 1,2 en 3 

“O God die droeg ons voorgeslacht”

 

Bemoediging   vg.​Onze hulp is in de naam van de HEER

​allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

​allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed,  gevolgd door LB 90a 4,5 en 6 waarna allen gaan zitten

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’ : LB 299 e

 

Glorialied – gezang 467 (liedboek voor de kerken 1973) “O eeuw'ge Vader, sterk in macht” ( tekst op inleg vel)

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we na het aansteken van het lantaarntje:

‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht-ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting vg.​De Heer zal bij u zijn

​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 66: 1-12 

 

Lied – LB 66: 5,6,7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 4: 35-41 (lector, in het Engels) Nederlandse tekst op inlegvel

 

Lied – LB 352 

 

Verkondiging

Orgelspel

 

Lied – LB 713 

 

In memoriam dhr Lucas Venema

 

Lied - LB 913, vers 1 en 2

Gebeden en Gaven

 

* Ouderling van dienst kondigt aan

* Wij herinneren ons… allen gaan staan, waarna de militairen van het 48e RMC  worden herdacht

 

* “Last Post”, gevolgd door een minuut stilte. We kunnen weer gaan zitten.

 

* Lied – LB 247: 1,3,5

“Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt”

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

Slotlied – LB 708: 1 en 6

“Wilhelmus van Nassouwe”

 

Zending en Zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen) Amen, amen, amen.

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk.

1. Najaarszendingscollecte - Indonesië

2. Plaatselijk kerkenwerk

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. E. Adriaanse-Dekker, Borné 9.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Najaarszendingscollecte – Indonesië

Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wilt daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokalegemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

 

*Woensdag 4 november 2020, 19.30 uur, Catharinakerk (Dankdag), gaat voor ds mw T. Don uit Souburg. Gezamenlijke dienst met Biggekerke/Meliskerke

 

* Volgende week zondag, 8 november 2020, 10.00 uur, gaat voor ds mw T. Don uit Souburg.

 

Filmavond – 8 november, 19.00 uur, Odulphuskerk Meliskerke.

Deze film gaat over een vluchteling uit Afrika, die al 10 jaar in Frankrijk woont en daar een werkvergunning probeert te krijgen. Hij krijgt contact met een vrouw die net een burn-out heeft gehad als manager in het bedrijfsleven. Zij werkt nu bij een vrijwilligersorganisatie en probeert hem te helpen om diewerkvergunning te krijgen. Het lot brengt hen samen, er groeit iets moois, maar dan keren de kansen en dreigt hij het land te worden uitgezet. Een mooie film, waardoor het vluchtelingenprobleem dichterbij komt en vluchtelingen een gezicht krijgen. In de kerk is genoeg ruimte. Aanmelden CKA@pknbm.nlof 0648350211

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

 

 

 

“O eeuw'ge Vader, sterk in macht”

 

1​O eeuw’ge Vader, sterk in macht,

wiens arm betoomt der baren kracht,

die wijst de grond’looz’oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze bee

voor hen die zijn in nood op zee!

 

2      O Christus, wiens bestraffend woord

door wind en water werd gehoord,

die onder ’t stormen rustig sliep

en wandeld’ over ’t schuimend diep,

o wil verhoren onze bee

voor hen, die zijn in nood op zee!

 

3      O Geest, die op de grote vloed

gelijk een vogel hebt gebroed,

breng Gij ’t geweld der zee tot staan

en laat de mens met vrede gaan.

o wil verhoren onze bee

voor hen, die zijn in nood op zee!

 

4      O God, die ons behoeden wilt,

bescherm de broeders, wees hun schild

in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van ’t geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd

lofzingen uw barmhartigheid.

 

 

 

Marcus 4: 35-41

Toen het avond werd, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten zij Hem wakker en schreeuwden: ‘Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!’ Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: ‘Kalm, wees rustig.’ De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. ‘Waarom waren jullie zo bang?’ vroeg Jezus. ‘Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?’ Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: ‘Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt.’

 

 

 

terug
 
 

Vesper - Odulphuskerk
datum en tijdstip 25-02-2021 om 19.00u
meer details

Intrede- en Verbintenisdienst
datum en tijdstip 28-02-2021 om 14.30u
meer details

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.