PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 mei 2022 Zondag 1 mei 2022
 

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 1 mei 2022, aanvang 9.30 uur

 

Zondag Cantate

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Ad Koppejan

organist Willy Gideonse-de Buck.

lector Saskia van der Heijde-Lous

voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Marian van den Berg

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Lian Adriaanse en Wim Geelhoed

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 645: 1,2,3,4,5 en 6

 

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’:

 

 

Glorialied – LB 66: 1,2 en 3

 

De Schriften

 

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 32: 36-41

 

Lied – LB 655: 1,2,3,4,5 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 24: 35-48

 

Lied – LB 644: 1,2,3,4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 647: 1,2,3 en 4

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

 

 

Slotlied – LB 903:1, 3 en 6

 

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

1. Recreatiewerk de Boshut (lichtpaarse collectezak)

2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. P. Cijvat, Borne 48.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Recreatiewerk de Boshut

Het gebouw De Boshut staat onderaan de duinen in het bos bij Zoutelande achter/tussen camping de Meerpaal. Op het terrein rondom en in het gebouw zijn in de zomer allerlei activiteiten. Ieder jaar geven jonge mensen uit het hele land een deel van hun vakantie om in een team twee weken lang bezig te zijn om met elkaar een afwisselend  recreatieprogramma te organiseren waarin geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten, met kinderen, jongeren en ouderen in een fijne sfeer en omgeving. De begeleidingscommissie, nu de Protestantse Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk De Boshut,  is in 1964 in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke en Meliskerke en Zoutelande. Met Dabar (vereniging voor zending in Nederland) wordt samengewerkt. U kunt een bijdrage geven in de collecte of rechtstreeks op het

 

bankrekeningnummer van de Boshut: NL 29 RABO 0102 777 241

 

* Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed van 8.45 uur tot 9.10 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met elkaar. U bent van harte welkom!

 

* Snabbel etentje-

Het is stil geweest in de ‘Snabbel’ de afgelopen 2 jaar.

Gelukkig mogen we de schuur weer openstellen en nodigen u dan ook uit om te komen eten! Het eerste etentje staat gepland voor vrijdag 6 mei a.s. We serveren een heerlijk 3 gangen menuutje.

De kosten bedragen €25, inclusief een glas wijn of sapje.

De opbrengst is voor noodhulp in/voor Oekraïne.

U bent welkom vanaf 17.30 uur op de Snabbelhoeve, Melsesweg 3. (De ingang van de schuur bevindt zich aan de achterzijde). Omstreeks 18.30 uur serveren we de eerste gang. We sluiten de avond af omstreeks 21.30 uur. Wij kijken uit naar uw komst!

U kunt zich opgeven bij:

Marian Plak, 06 12 91 13 73 of

Karin Wouters   06 53 29 06 65

of via de mail kwf.wouters@gmail.com

 

* Vakantie ds. Maria Baan- Van 2 tot en met 15 mei heb ik vakantie. In noodgevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, mw. Henny van Os, tel. 06 40 95 01 12.

 

* Volgende week zondag 8 mei gaat ds. Neeltje van Doorn voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.