PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 maart 2020 Zondag 1 maart 2020

Ordening van de gezamenlijke dienst van de protestantsegemeenten Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, ,1ste zondag in de Veertigdagen, ‘Invocabit’, Catharinakerk 1 maart 2020, 10 uur

 

ouderling van dienst​​Ivanka den Otter​

diakenen van dienst​​Marco de Visser

Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​Karin Wouters-Kleinepier

organist​René Molenaar

voorganger​ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​Dina Hengst

koster​Wim de Visser

beeldpresentatie​Jan Janse​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 91:1, 2

 

Bemoediging     vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 91:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zie deze wereld aan!’: LB 997

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zien we een filmpje, kijken we in een boek en zingen we het projectlied ‘de paaskaars brandt’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 3:1-18

 

Lied – LB 77:1, 3, 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 4:1-11

 

Lied – LB 539

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 538

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inleidend op de inzameling van de gaven: Sta op!

 

Inzameling van de gaven – ​1. Voorjaarszendingscollecte**(lichtpaarse collectezak)​2. Plaatselijk kerkenwerk(donkerpaarse collectezak)

​-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 536

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

* Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent allen van harte welkom! Ook de gasten in ons midden.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer F. van der Heide, Majoorwerf 12.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

 

* 40-dagen boekje
De 40-dagen tijd is net begonnen. Nog enkele boekjes van onze gemeenten voor de 40-dagen tijd zijn beschikbaar. Als u nog geen boekje heeft of u wilt iemand er een plezier mee doen, neem dan een boekje mee. Voor de kosten stellen wij een vrijwillige bijdrage op prijs. 
Vastenkaarten
Vasten is een goede manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Als u mee wilt vasten, dan zijn de vastenkaarten een handig hulpmiddel. Voor de kinderen is een speciale kinder-vastenkaart. Doet u ook mee?
Vespers
Aanstaande donderdag 5 maart is er om 19.00 uur weer een korte vesper in de Dorpskerk in Biggekerke. Voorafgaande aan de vesper bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een sobere maaltijd in 't Klokuus.  De maaltijd begint om 17.45 uur. (inloop vanaf 17.30 uur) Wel willen wij voor de sobere maaltijd graag weten op hoeveel deelnemers wij  kunnen rekenen. U kunt zich per mail aanmelden op cka@pknbm.nl of op de lijst die iedere zondag in de kerk ligt. 
Filmavond
Op zondagavond 15 maart zal om 19.00 uur weer een film vertoond worden in de Klimop In Koudekerke. Het is een aangrijpende film over de emoties van een ter dood veroordeelde moordenaar en de ouders van de twee tieners die hij vermoordde. De film "Dead man walking" is gebaseerd op het gelijknamige, succesvolle boek van de non Helen Prejean over haar ervaringen met ter dood veroordeelden, die soms jarenlang in hun cel op de uitvoering van het vonnis wachten. Na afloop van de film is de mogelijkheid wat na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang is vrij. 

 

Kopij voor het eerstvolgende kerkblad: graag voor maandag 2 maart, 18.00 uur naar redactiekerkblad@pknbm.nl

 

Berichten Biggekerke/Meliskerke:

 

* Zondag 8 maart is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, met als voorganger ds. C. van den Broeke uit Kampen.

 

* Zondag 15 maart zal in de dienst in de Dorpskerk van Biggekerke Jilles gedoopt worden. Zoon van Sikke en Hendrikje Meijer en broertje van Hanna.

 

* Donderdag 5 maart is iedereen die wil welkom in de Odulphuskerk met zijn of haar handwerkje. Van 14.30 - 16.30 uur. Om te praten en te breien tegelijkertijd. Of om een spelletje te doen. Dus voor de gezelligheid.

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.

* Voor pastoraat kunt contact opnemen met ds. N.F. Vlaming, tel. 769126 via predikant@pknbm.nl. Maandag is haar vaste vrije dag.

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

 

Berichten Zoutelande:

 

* Maandag 2 maart vergadert de kerkenraad.

 

* Volgende week zondag, 8 maart, is ds. Gerrit Ruitenburg voorganger in de dienst in de Catharinakerk

 

* Zondag 29 maart na de dienst: gemeenteberaad in de kerkzaal.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aanzondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.