PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 19 juni 2022 zondag 19 juni 2022
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 juni 2022, 9.30 uur


ouderling van dienst             Cora Roelse
diaken van dienst                 Nel Brasser
kerkrentmeester                  Wim Duvekot
lector                                     Jos Boot
organist                                 René Molenaar                                
 voorganger                            ds. Maria Baan

leiding nevendienst              Marieke Bos
koster                                     Rianne Vos                
beeldpresentatie                   Ad Stroo en Wim Geelhoed
                         

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –             LB 272: 1,2 en 3

Bemoediging   vg.     Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg intochtslied:             LB 272: 4

Met de kinderen:  

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’


Glorialied -                             LB 984: 1,2,3,4,5 en 6

De Schriften

Begroeting  vg.                      De Heer zal bij u zijn
                   allen                     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 65: 1 - 9

Lied –                                     LB 89: 1,2 en 3          
                        
Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 8: 26 - 39

Video, als illustratie bij de evangelielezing

Verkondiging

Orgelspel

Lied:                                       Zingende gezegend 57: 1,2,3 en 5
                                               (tekst: A.F. Troost, melodie: psalm 132)

1. Gaat heen, gaat heen, hebt Gij gezegd
gij geesten hebt geen enkel recht
te binden wie op aarde zijn,
te martelen in angst en pijn
een mens, geketend en geknecht.

2. Ga heen, ga heen, zo klonk uw woord,
genezen zijt gij, zeg het voort,
dat gij van duivelen bevrijd
uzelf weer heer en meester zijt,
vertel wat gij hier ziet en hoort!

3. Ga heen, ga heen, zo zeiden wij;
wij willen immers niet dat Gij
de boze geesten van ons jaagt,
het kost teveel wat Gij ons vraagt,
ga heen - en kom niet dichterbij!

5. Heer, ga niet heen, blijf ons nabij
en luister niet als naar ons als wij
u vragen om maar weg te gaan,
ja, zelfs al klagen wij U aan,
ga niet heen, maar spreek ons vrij!
 

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Moment van collecte, de kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotlied –                                LB 419: 1,2 en 3        

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk
            1. Diaconie                             (lichtpaarse collectezak)
            2. Noodhulp Oekraïne          (groene collectebus)
            2. Plaatselijk kerkenwerk    (donkerpaarse collectezak)

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar dhr. Wilco Kusse, Majoorwerf 7.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

Collectedoelen:
1. Gezamenlijk diaconaal project: Stichting WillsKracht
De gezamenlijke diaconieën van Biggekerke/Meliskerke,
Koudekerke en Zoutelande hebben voor 2022 het gezamenlijk jaarproject ten behoeve van de Stichting WillsKracht in Koudekerke. De stichting wil mensen met een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden in de strijd tegen de eetstoornis. Het geld dat ze hopen te
ontvangen zal gebruikt gaan worden om een kweekkas aan te schaffen voor de gezinnen die bij hen verblijven tijdens een Gezinscoachingsweek, waarbij één van de gezinsleden een eetstoornis heeft. Tevens zal de gift gebruikt worden voor het aanleggen van een moestuin, waar de kruiden en groenten in bakken opgekweekt en verbouwd gaan worden. Naast een kweekkas is er nog de wens om houten kruidenbakken aan te
schaffen. In de kweekkas zullen gezinnen gezamenlijk ‘werken’ om bewust bezig te zijn met gezonde voeding, dit is een van de coaching- activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek. Door tijdens de actieve coaching met elkaar in gesprek te gaan over wat gezonde voeding voor hun betekent, hopen zij dat er wederzijds begrip voor de eetstoornis ontstaat. Hierbij betrekken zij het gehele gezin, wat ze erg belangrijk vinden, zoals bij meerdere activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek. Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie.


2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)* Zomeravondconcert - Na lange tijd van Covid mogen we weer verder met het organiseren van concerten. Op woensdag 22 Juni   gaat het Zeeuws- Vlaams Kamerorkest als eerste een concert geven in de Catharinakerk met een klassiek repertoire. Het concert begint om 20.00 uur. Kerk open om 19.30 u.
Entree: € 6.- p.p. Buffet aanwezig.
 Namens de Commissie Zomeravondconcerten: J. Koppejan

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk vanaf 8.45 uur een morgengebed. Een moment van gebed, schriftlezingen, stilte en muziek. Na afloop drinken we een kop koffie. Van harte welkom!

Volgende week zondag 26 juni gaat ds. Maria Baan voor. Het is de slotzondag, waarin de kindernevendienst afscheid neemt van Lieve Overgaauw. Ook zal Piet Prins in de dienst aanwezig zijn, o iets te vertellen over het werk van Helen Waffula in Kenia.

*In het kerkblad stond een oproep voor een vrijwilliger die een aantal keer per jaar de zondagsbrief bij de mensen aan huis wilde bezorgen. Op de dag dat het kerkblad aan huis is bezorgd heeft Marinus Kerkhove zich gemeld met de mededeling dat hij dit wel wilde doen. Waarvoor dank! Nu worden de zondagsbrieven tijdens de vakantie van David Lous gewoon bezorgd aan huis. Dat is erg fijn! Ook heeft Kees Roelse laten weten dat hij bereid is dit te doen. Dus mocht tijdens de vakantie van David Lous ook Marinus Kerkhove met vakantie zijn, dan nog hebben we in de persoon van Kees Roelse een bezorger.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.