PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 19 juli 2020 Zondag 19 juli 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 juli 2020 om 9.30 uur.

ouderling van dienst                Jos Boot    
diaken van dienst         Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant     Wim Duvekot
organist             Cees Sanderse
voorganger             De heer P. Riemens (Arnemuiden)
koster                 Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaars worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 72: 1 en 4

Bemoediging       vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER
           allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
              vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
           allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed waarna allen weer gaan zitten

Kyriëgebed; na “zo bidden wij” Lied 299e (alleen “kyrie” I en II=allen)

Glorialied Lied 868: 1, 2 en 5
De Schriften

Begroeting     vg.    De Heer zal bij u zijn
             allen    De Heer zal u bewaren

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 23

Lied –23 b: 1, 2 en 5

Lezing uit het Tweede Testament: Johannes 6: 1-15 en 22-35

Lied – 653: 1 en 2 

Verkondiging

Orgelspel en zingen Lied 981: 1, 4 en 5

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
    
Slotlied – Lied 416

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven aan de uitgang van de kerktuin.

Stichting Palazolli
Plaatselijk kerkenwerk 

Orgelspel

Zondagsbrief


De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J.H.v.d.Heuvel, Bosweg 11.

Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting Palazolli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn. Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten in het inloophuis in Vlissingen terecht. Het adres is: Palazollihuis Walcheren, Scheldehof Peperdijk, Vlissingen. Elke donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, een vraag of een kopje koffie.
 
        
Volgende week zondag, 26 juli, gaat voor ds. D.Coppoolse uit Odijk.

Boshut.
Dit jaar zijn er weer 2 enthousiaste teams. Het eerste team komt aan op zaterdag 18 juli. Zij gaan dan twee weken recreatiewerk verzorgen. Vanaf zaterdag 1 augustus neemt team twee het stokje van hen over.  Zondag 19 juli,om 10.00 uur, gaat Frans van der Heijde voor . Door de huidige omstandigheden i.v.m. corona is er alleen koffie na afloop van de dienst. Vrijdagavond wordt besloten of de dienst door kan gaan. Zie hiervoor de facebookpagina van de boshut en www.boshutzoutelande.nl De laatste dienst vindt plaats op 23 augustus.

Open Kerk.
Tot eind september is de kerk op woensdag open van 11.00 - 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten.!

Wereldwinkel.
De wereldwinkel is weer open, elke dinsdag van 10.00-14.00 uur.
U vindt de wereldwinkel in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26 te Zoutelande.

* Bericht van de kerkenraad inzake diensten in juli en augustus:
In de maanden juli en augustus zullen de diensten plaatsvinden in de kerktuin. Mocht u deze dienst willen meevieren, u bent van harte welkom. Omdat de kerk slechts beschikt over een beperkt aantal klapstoelen verzoeken wij u vriendelijk om, zo mogelijk, zelf een (klap)stoel, kruk(je) of een ander ‘zitelement’ mee te brengen. Neemt u, zo mogelijk, alstublieft ook zelf een liedboek mee.Met het oog op een ordelijk verloop van het samenkomen in de kerktuin gelieve te letten op de aanwijzingen van de coördinator die hiertoe is aangesteld door het College van kerkrentmeesters. Ook voor vragen kunt u bij deze coördinator terecht. Mocht op de aan de betreffende zondag voorafgaande vrijdagmorgen de indruk bestaan dat de weersomstandigheden (wind, regen, e.d.) op zondag een openluchtdienst problematisch maken, dan wordt op vrijdagavond de dienst digitaal (video) opgenomen en is deze op zondagmorgen te volgen via YouTube. Zie www.pknzoutelande.nl of u googelt ‘Catharinakerk Zoutelande’ en u komt bijna als vanzelf bij de dienst terecht. Ook kunt u de dienst terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 
Tijdens de opname van de dienst op vrijdagavond zijn alleen de voorganger, de ouderling van dienst, de organist, de koster en de leden van de cantorij aanwezig. 
Mocht onverhoopt pas op de zondagmorgen zelf blijken dat de dienst niet in de open lucht kan plaatsvinden dan wordt deze op dat moment verplaatst naar de kerkzaal. Rekening houdend met het voorschrift van ‘1.5 meter afstand’ kunnen, naar schatting, op dat moment niet meer dan ongeveer 70 mensen tot de kerkzaal worden toegelaten. U wordt vriendelijk verzocht zich hierbij te schikken naar de aanwijzingen van de koster en de coördinator. 
Voor de meest actuele informatie inzake het al of niet doorgaan van een openluchtdienst, zie www.pknzoutelande.nl. 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 19-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.