PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 19 januari 2020 - Schrift en Tafel Zondag 19 januari 2020 - Schrift en Tafel

 

Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk, 2e zondag na Epifanie, 19 januari 2020, 10 uur

 

ouderling van dienst ​​Jos Boot

diakenen van dienst ​Henny van Os-Koevoets

​​​Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant ​Marcello Adriaanse

organist ​​René Molenaar

voorganger ​​ds. Gerrit Ruitenburg

koster ​​Rianne Vos-Wouters

leiding nevendienst​Dina Hengst

beeldpresentatie​​Ciska Dijkers-Francke

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

-gemeente gaat staan-

 

Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling

 

Aanvangslied – LB 66:1, 2, 5

 

Bemoediging  ​vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

 ​vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Lied voor deze zondag – LB 287:1, 2, 4, 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  

​Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

 

De Schriften

 

Begroeting       vg.​De Heer zal bij u zijn

  ​         allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing – Johannes 1:29-37 + 2:1-11

 

Lied – LB 516

 

Verkondiging

 

Orgelspel​

 

Lied – LB 384:1, 2, 5, 8, 9 allen; 3, 6 vrouwen; 4, 7 mannen

 

Gaven en gebeden

 

Voorbeden

 

Inzameling van de gaven – 1. Missionair werk** (lichtpaarse collectezak)

​         2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

(tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst)

 

De Tafel

Nodiging

 

Lofprijzing ​ vg.​De Heer zal bij u zijn

​ allen​De Heer zal u bewaren 

vg.​Verheft uw harten

​ allen​Wij zijn met ons hart bij de Heer 

​ vg.​Brengen wij dank aan de Heer, onze God 

 ​ allen​Hij is onze dankbaarheid waardig

 

na (vg.) ‘… zingen wij U toe’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

 

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)

 

 

 

 

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)

 ​​-Orgelspel-

Tafellezing – Jesaja 62:1-5

 

Dankgebed

 

Slotlied – LB 176:1, 3, 6

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

             

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw L.J. Stroo-Schreijenberg, De Bellink 9.

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 

** De inzameling van de gaven toegelicht: In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie, maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. Bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.

Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar het eigen leven, als een spiegel voor ons dagelijks leven. Bovendien willen we het goede verhaal van God graag delen met elkaar en met anderen. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf!  

 

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. In deze Maand van de Spiritualiteit is de collecte bestemd voor het ontwikkelen van deze materialen en initiatieven, die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen en te lezen. 

 

* Een drietal gemeenteleden verblijft op dit moment in het ziekenhuis: mevrouw E. Leijnse-Sinke, D. Koddelaan 36 en mevrouw M. Boogaard-Wilderom, Nieuwstraat 35 verblijven in het ADRZ te Goes. Mevrouw P. Boogaard-van Sluijs, Borné 3, werd opgenomen in ZorgSaam te Terneuzen.

 

* Dinsdag 21 januari a.s. vergadert de kerkenraad.

 

* Zondag 26 januari, Catharinakerk, voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

 

* 26 januari – Huis-vol-muziek
Volgende week zondag 26 januari 2020 is in de Michaëlskerk, Koudekerke een Huis-vol-Muziek met keuzeliederen uit het liedboek. Organist Roel Sinke zal ons hierbij begeleiden. Een ensemble van de Harmonie Voorwaarts zal eveneens muzikale medewerking verlenen. Uw gastheer is deze middag ds.Gerrit Ruitenburg.  U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een kopje koffie of thee in de Klimop. In de kerk beginnen wij om 16.30 uur. De toegang is vrij.

 

* Er zijn nog Bijbelse dagkalenders te koop. Ze liggen in de wandelkerk en u kunt ze voor de gereduceerde prijs van vier euro kopen.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.