PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 18 oktober 2020 zondag 18 oktober 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 18 oktober 2020 om 10:00 uur

ouderling van dienst: Jos Boot              
diaken van dienst: Henny van Os-Koevoets                   
kerkrentmeester/collectant: Ad Koppejan           
organist: Cees Sanderse                                  
voorganger: ds. L. van de Broeke uit Kampen                            
leiding nevendienst: Marian van de Berg-Adriaanse                   
koster: Wim de Visser
beeldpresentatie: Ciska Dijkers-Francke            
                                     
De cantorij zingt alle liederen en de gemeente mag neuriën.

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – 96:1,2,7  

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – 839

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan  
Zingen/neuriën we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.De Schriften

Begroeting vg.            De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 45:1-7

Lied – 513

Lezing uit het Tweede Testament – Evangelie naar Matteüs 22 : 15-22

Lied – 912: 1,4,5,6

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 823: 2,4,5

Afscheid van de ambtsdragers Jopie Dingemanse-Hengst (diaken) en Ellen Leijnse-Sinke (ouderling)

Lied – 362: 2,3Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Kinderen komen terug uit de nevendienst
            

Slotlied – 719: 1,4,5 


Zending en zegen

Heenzending en zegen; (gezongen/neuriën):


Orgelspel

Inzameling gaven bij uitgang kerk
1. Stichting Dekat di Hati (zie toelichting)                                   
2. Plaatselijk kerkenwerk  


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mevr. Adema-Dingemanse, David Koddelaan 4.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De   
   kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Voor het gezamenlijk diaconaal jaarproject, is dit jaar gekozen voor: de stichting Dekat di Hati, zijnde verschillende kleinschalige projecten op de molukken. De mensen van deze stichting komen bij ons uit de buurt en werken nauw samen met de mensen ter plaatse. Ze ondersteunen kansarme jongeren met hun doelstellingen. Op de website www.dekatdihati.nl kunt u er meer over lezen.

Volgende week zondag 25 oktober gaat voor ds. F van Vliet uit Zaamslag.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847/ email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.