PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 18 juli 2021 Zondag 18 juli 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 18 juli 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​  René Molenaar​

diaken van dienst​  Ko de Witte

kerkrentmeester​  Matty Jesmiatka​

organist​  Perry Boogaard

voorganger​  ds. Maria Baan

leiding nevendienst​  Piet de Nooijer

koster​  Rianne Vos

beeldpresentatie​  ​Ciska Dijkers en Jos Boot​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  : LB 280: 1,2,3 en 4

 

Bemoediging  v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

g.: en niet zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Amen

 

Drempelgebed

Kind: Laten we bidden ….. 

Lieve Heer God, we zijn weer in de kerk. 

We zijn gekomen om even bij U te zijn. 

Natuurlijk weten we dat U overal bent, 

maar wij zijn niet altijd met onze gedachten bij U. 

Daarom is er de zondag: 

om een uurtje vrij te maken voor U. 

We zijn gekomen om dat tegen U te zeggen. 

En om te vragen: laat ons voelen dat U bij ons bent. 

Door Jezus, onze Heer. Amen.

 

Allen gaan zitten

 

Vervolg Lied van de Intocht: LB 280: 5,6 en 7

 

Inleiding voor kinderen met video

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Loflied voor kinderen (Melodie: LB 243)

 

1. Wij loven God om al wat leeft,​2. Om heggenmus en waterspreeuw,

om alles wat zijn adem heeft,​om koperwiek en mantelmeeuw,

om alles wat ons oog behaagt,​om winterkoning, wielewaal,

de schepping die zijn beeldmerk​om bonte specht en nachtegaal

draagt.​​

 

3. Om kikkerbeet en doddegras,​4. Om bruine beer en kleine vos,

om ereprijs en wollevlas,​om keizersmantel in het bos,

om hemelsleutel, krabbescheer,​om weerschijnvlinder, dagpauwoog

het pijlkruid en nog zoveel meer.​in kleuren van de regenboog.

 

5. Om korrelhoed en hanenkam,​6. Wij loven God om al wat leeft

om hazenoor en honingzwam, ​om alles wat zijn adem heeft,

om elfenbankje, franjehoed​om alles wat ons oog behaagt,

en om de hoorn-van-overvloed.​de schepping die zijn beeldmerk draagt.

 

Alina Louws en Piet de Nooijer nemen afscheid van de kindernevendienst 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Prediker 9: 7 - 11

 

 

Lied –​LB 720: 1,2,3,4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – 1 Kor. 9: 24-27

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 905: 1,2,3 en 4

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 423: 1,2 en 3

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. C.W. Koene, Borné 8.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Vrienden van Emergis

De stichting Vrienden van Emergis (VCE) biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel ondersteunenzodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woningof voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op de rekening van uw diaconie.

 

* Volgende week zondag 25 juli gaat ds. T. Rijken voor.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Email: mjgbaan@gmail.com, tel. 06 21 47 95 93

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.