Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 18 dec 2022 - Vierde Advent

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 18 december 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

 Vierde zondag van Advent

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse

diaken van dienst            Ad Stroo       

kerkrentmeester            Karin Wouters

lector                    Jan Koppejan

organist                Cees Sanderse        voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Calina de Visser        koster                    Jasper Overgaauw   

beeldpresentatie            Bram Bliek en Jos Boot                                       

Inzingen van LB 738, o.l.v. Ad Stroo

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 461: 1, 2, 3 en 4

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

 

Aansteken van de adventskaars door: Julia

 

Gedichtje gelezen door: Nout en Julia

 

Nu branden er vier kaarsen,
ze staan hier op een rij.
Wij mogen ons verbazen:
de Heer is heel dichtbij. 

 

Projectlied: Mel. Ik ben een engel van de Heer

 

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 

De stam van Juda bleef bestaan, 

want Tamar is niet weggegaan. 

Als hoopvolle en sterke vrouw

bleef zij geloven in Gods trouw. 

 

Moment met de kinderen bij het levende standbeeld en de plaat op de schermen

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Lied- 437: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen.

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Inleiding bij de lezingen

 

Lezing uit het Tweede Testament–  Genesis 38: 15 - 23

 

Lied -  LB 738: 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Genesis 38: 24 - 30

 

Lied –  LB 738: 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 440: 1, 2, 3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. Marion-Lansing-Konings, Molenweg 25. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Jong Protestant, Jongeren doorleven het kerstverhaal

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Jeugdwerk december. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

*Concert Luctor et Emergo -Vanavond zal de Chr. Muziekvereniging Luctor et Emergo het jaarlijkse kerstconcert uitvoeren in de Catharinakerk. De aanvang is 19.30 uur. Een uurtje kerstmuziek en meer! Van harte uitgenodigd.

 

*Kerstmaaltijd- De Commissie Welzijn Zoutelande en de Diaconie van onze gemeente nodigen alle inwoners van 65 jaar en ouder uit Zoutelande uit voor een Kerstmaaltijd in de Catharinakerk. Inloop 15.30 uur, Aanvang 16.00 uur. U heeft zich voor deze maaltijd moeten opgeven.

 

* Ochtendgebed- Aanstaande woensdag 21 december is er het wekelijkse ochtendgebed in de Catharinakerk. Aanvang is 8.45 uur. Dit is tevens het laatste ochtendgebed van dit jaar. Tussen kerst en Oud&Nieuw is er geen ochtendgebed. We beginnen weer op 4 januari in het nieuwe jaar. 

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

*Kerstnachtviering- Zaterdagavond 24 december is er een kerstnachtviering in de Catharinakerk. De dienst begint om 22.30 uur, maar u kunt gerust eerder komen, want voorafgaand aan de dienst zingen we bekende kerstliederen. Het Willebrord Ensemble onder leiding van Ad Stroo verleent medewerking aan de dienst. Voorganger: ds. Maria Baan. Van harte uitgenodigd!

 

*Eerste Kerstdag- Zondag 25 december vieren we de geboorte van onze Heer in een feestelijke dienst, waaraan ook twee blazers medewerking zullen verlenen. Voorganger is ds. Maria Baan, aanvang 10.00 uur.

 

*Oudejaarsavond 31 december- We sluiten het jaar af met een dienst op zaterdagavond 31 december, aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. Maria Baan

 

*Nieuwjaarsdag- Zondag 1 januari is er in de Catharinakerk geen dienst. We adviseren om de dienst in de Odolphuskerk te Meliskerke te bezoeken. Aanvang 10.00 uur.

 

*Kerstwens van Piet Prinse en Hellen Wafula-

‘Lieve mensen van de Protestantse Gemeente in Zoutelande Hellen Wafula uit Kenia en ik Piet Prinse uit Zaltbommel wensen jullie allen gezegende Kerstdagen en een gezond en gezegend Nieuwjaar 2023 . En bij deze willen wij jullie allen hartelijk bedanken voor de hulp aan de kinderen in de sloppenwijk. De kinderen zijn blij en ze bedanken jullie ook. Opdat de zegen van de Heer op het werk van Hellen mag dalen.  Het ontroert mij iedere keer als ik zie wat voor werk zij verricht, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouderen die hulpbehoevend zijn staat ze terzijde. Met vriendelijke groeten, Hellen en Piet’  

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug