PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 17 juli 2022 Zondag 17 juli 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  17 juli 2022, 09.30 uur

 

ouderling van dienst        Lian Adriaanse     

diaken van dienst        Ad Stroo     

kerkrentmeester        Ad Koppejan 

organist            Willy Gideonse-de Buck     

voorganger            ds. Tom Rijken uit Oosterhout

lector                Barbara de Kort     

leiding nevendienst        Marieke Bos     

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Ciska Dijkers /Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  280: 1 en 2 “De vreugde voert ons naar dit huis” 

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Lied 280: 3 en 4

 

Inleiding op de dienst met het verhaal van de biddende clown

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied – 974: 1 en 2 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 14: 1 - 14

 

Orgelspel 

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Filippenzen 2: 1 - 5

 

Lied – 992:  “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”

 

Verkondiging: “ De biddende clown – jij mag zijn wie je bent”

 

Orgelspel

 

Open ruimte – een dialogische ruimte, waar men vragen kan stellen en opmerkingen kan maken

 

Lied – 1001: 1 en 3 “Deze wereld omgekeerd”

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

AfbeeldingKinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QR-code

 

of bij de uitgang van de kerk.

 

     1. Boshutwerk (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

    3. Noodhulp Oekraïne

 

Slotlied – 416: 1 en 4 “Ga met God en hij zal met je zijn”

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de de heer J. de Nooijer, Majoorwerf 23.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Boshut

 “De Boshut heet voluit: Protestantse Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk De Boshut. Genoemd naar het gebouw waar het recreatiewerk iedere zomer
plaatsvindt. De commissie, nu een stichting, is in 1964 in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. In 2019 heeft de
stichting besloten om samen te gaan werken met Dabar (vereniging voor zending in Nederland). Er zijn voor de ander in woord en daad van Gods liefde. Daarbij worden
teams gefaciliteerd om met elkaar een afwisselend recreatieprogramma te organiseren waarin geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve
activiteiten met jeugd. Voor dit jaar is al voor twee weken een enthousiast team van jonge mensen aangemeld. Of de tweede periode van twee weken gaat lukken is
nog twijfelachtig. Als u nog jonge mensen weet en kunt motiveren laat het dan weten aan de commissie. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook
een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. Het bankrekeningnummer staat in het kerkblad in de kop van uw gemeente.

* Volgende week zondag 24 juli 2022 gaat voor ds. P. Steenbergen uit Middelburg

 

Woensdagavond 20 juli is er weer een zomeravondconcert. 

Voor u treden op het orkest Broazinha met muziek, voornamelijk Zuid-Amerika, Portugal en Italië. Repertoire o.a. Soade, Meu, Fado Meu, 

O sole mio enz.

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur.  Buffet aanwezig.

 

Donderdag 4 augustus is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. 

Wat fijn om ook als kerkgemeenschap activiteiten in en rond te kerk te kunnen organiseren. Om deze dag te laten slagen zoeken wij enthousiaste bakkers. Wie wil die middag pannenkoeken en wafels bakken?  🥞🧇Ook is het fijn wanneer thuisbakkers taarten en cake’s 👨‍🍳👩‍🍳donderdagmorgen in de kerk afgeven om bij de koffie/thee☕️🍵 te kunnen verkopen. Mocht u zelf geen baktalenten hebben, iets lekkers van de bakker is ook zeer welkom. 🍰🎂🧁

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kerk!

Helpen jullie mee om er weer een gezellige dag van te maken? ☀️

Annette, Ella, Jeannette, Karin, Maria, Marian, Nelie en Rianne

Aanmelden mag bij Rianne, tel 06 18236134

 

Ook zal er weer een boekenkraam zijn! Heeft u nog boeken die u niet meer leest en er vanaf wilt mag u ze brengen bij: 

Jeannette Marcusse: 0612509972 

Marian  Plak:  0612911373

Nelie Bliek:  0624599873

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.