PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 17 januari 2021 Zondag 17 januari 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 17 januari 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​​Jos Boot​

diaken van dienst​Ko de Witte

kerkrentmeester/collectant​Wim Duvekot

organist​Cees Sanderse

voorganger​ds. P.G. Vellekoop ,

​ ​​Maarssen

koster​​Wim de Visser

beeldpresentatie​Ciska Dijkers

 

De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid. 

Er is i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen geen cantorij.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht:  Psalm 66: 1

“Heel de aarde zal U aanbidden, U psalmzingen uw Naam ter eer!”

 

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e

 

Glorialied – Lied 868: 1 en 5.

 

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 2 Koningen 19: 14-19

 

Lied – 316: 1 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 7: 7-11

 

Lied – 526: 1 en 3

 

Verkondiging: “Hizkia legde de brief open voor de Heer neer”

 

Orgelspel

 

Lied – 527: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied – 422: 1, 2 en 3

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

De gaven voor vandaag zijn bestemd voor:

• Ondersteuning gemeenten
• Plaatselijk kerkenwerk

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en voor een spoedig herstel naar dhr. D. Francke, Langedam 19F.

 

Hartelijke groeten ook voor dhr.. A. Stroo, Duinweg 31, die na een ziekenhuisopname weer thuis is.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Ondersteuning gemeenten, goed uitgerust aan de slag.

In onze Protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers aanbod aan trainingen helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers, zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk , onder vermelding van ondersteuning gemeenten. 

Zie voor verdere informatie het kerkblad.

 

* Volgende week zondag 24 januari 2021 gaat voor ds. D.C. Coppoolse uit Odijk. Aanvang dienst 10.00 uur.

Deze dienst mag fysiek niet worden bijgewoond door publiek.

 

 

* 40 dagenboekje 2021 Thema: “Ik ben er voor jou”

U kunt voor het nieuwe 40–dagen boekje 2021 een bijdrage aanleveren. Welke Bijbeltekst is voor u hoopgevend in deze coronatijd? De 40 dagentijd begint al op 17 februari, dus u moet snel aan de slag. Als u mee wilt doen of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met 

Franny Pattenier 0118-561847 / 06 13217976

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.