PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 17 april 2022 - Pasen Zondag 17 april 2022 - Pasen

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 17 april 2022, aanvang 10.30 uur

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse     

diaken van dienst            Nel Brasser

kerkrentmeester            Wim Duvekot

organist                René Molenaar

lector                    Nelie Bliek

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marian van den Berg

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie            Bram Bliek en Jan                         Janse

liturgische schikking        Jolanda Stroo

blazers                Ad en Anne Stroo

 

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan!

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst, uitlopend op:

 

ovd:        Christus is opgestaan!

allen:        Hij is waarlijk opgestaan!

ovd:        Christus is opgestaan!

allen:        Hij is waarlijk opgestaan!

ovd:        Christus is opgestaan!

allen:        Hij is waarlijk opgestaan!

ovd:        Met deze woorden begroeten de christenen

        van de orthodoxe kerken elkaar thuis

        en op straat gedurende de gehele Paastijd

        die tot Pinksteren duurt.

        Daarom willen we jullie/u

        vandaag ook zo groeten:

ovd:        Christus is opgestaan!

Allen:    Hij is waarlijk opgestaan!

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 624: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project voor de kinderen: Een slinger van verhalen

  

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht 

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Lied : LB 623: 1,2 en 6

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 55 : 1 - 11

 

Lied - LB 118: 1, 5 en 8

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 20: 1 - 18

 

Lied – Blaasmuziek

 

Verkondiging

 

Blaasmuziek

 

Lied – LB 625: 1,2 en 3

 

Bericht van overlijden

 

Lied- LN 886

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Wij gaan naar buiten, en zingen daar: LB 634: 1 en 2
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

 

2. Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Blaasmuziek


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Kerk in Actie werelddiaconaat

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie  onder vermelding van collecte ‘Jongeren Libanon’. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon 

 

* Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed van 8.45 uur tot 9.10 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met elkaar. U bent van harte welkom!

 

* Gemeenteberaad 1 mei- Na de dienst van 1 mei aanstaande is er een gemeente beraad voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap. Weet u zich uitgenodigd hiervoor! Een nadere invulling van dit beraad volgt spoedig. 

 

* Volgende week zondag 24 april gaat ds. D. Coppoolse voor.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.