PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 16 mei 2021 Zondag 16 mei 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 16 mei 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst ​Jos Boot

diaken van dienst ​Nel Brasser

kerkrentmeester/collectant​ Wim Duvekot

organist​ René Molenaar

voorganger​ds. T. Don, Oost-Souburg

leiding nevendienst ​Piet de Nooijer

koster ​Jasper Overgaauw

beeldpresentatie​  Jan Janse/Bram Bliek​

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal met beeld en geluid te volgen via “kerkdienst gemist”.

De zang wordt verzorgd door een zanggroep.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst.

De aanwezigen gaan staan.

De veelkleurige kaars wordt aangestoken, gevolgd door onderstaand gebed.

Gebed bij de regenboogkaars 

U brengen wij dank, God, voor het Licht dat U bent. 
Licht van den beginne, Licht van leven en liefde. 
Licht, dat wij herkennen in de kaars die brandt, 
Licht, dat wij herkennen in de ogen van een ander mens, 
Licht, dat wij herkennen in ons hart. 

U deelt uzelf uit, God, in ieder van ons: Licht dat breekt in alle kleuren. 
Geef ons ogen om U te herkennen, U te ontwaren in ieder mensenkind. 
Wijs ons de weg in ons leven, wijs ons de weg naar elkaar 
in het licht van uw Liefde. 
Maak ons tot vindplaatsen van U, vonken van Licht, 
herkenbaar voor ieder mensenkind van alle kleur en aard. Amen. 

 

                                      Voorbereiding

Lied van de intocht - psalm 68 : 2

 

Bemoediging    vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​   allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

 ​ ​   allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet      ​   vg. ​Genade zij u en vrede van God, de Vader, 
                                 van Jezus Christus, de zoon, in en door de  

                                  gemeenschap van de Heilige Geest.

​   allen​Amen

 

Lied: psalm 27 : 4  

 

Waarover het gaat

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied - lied 103 a : 1, 3, 4.

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 19: 1 - 11

 

Lied – psalm 9 : 4, 8, 9, 10

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 17: 14 - 26

 

Lied 967 : 1, 5, 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 969

 

 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk  

            gesproken ‘Onze Vader’ (nieuwe Vertaling)

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit

Tot in eeuwigheid. Amen.

 

* Slotlied lied 943 : 1, 3, 4, 6.

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.

1. Gezamenlijk diaconaal project (zie toelichting)
2. Plaatselijk kerkenwerk. Rek: NL84RABO0375560815 t.n.v. Protestantse Gemeente te Zoutelande

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. G. van der Hoeven - Veldhuyzen van Zanten, De Bellink 10.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Helaas kunnen nog niet veel acties voor ons jaarproject worden uitgevoerd. Het jaarproject van vorig jaar Dekat di Hati is verlengd. De zorgen zijn ook op Ambon heel groot. Aangezien mensen uit de regio banden hebben met mensen ter plekke, denken wij dat het geld daar op een goede en verantwoorde manier besteed wordt. Wij willen daarom de collecte als extraatje van harte bij u aanbevelen. Wilt u uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconieZoutelande: NL55RABO0275552995

 

* Volgende week zondag 23 mei is het Pinksteren. In deze dienst gaat om 9.30 uur Ds. M. Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.