PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 16 januari 2022 Zondag 16 januari 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 16 januari 2022, aanvang 10.00 uur.

 

Tweede zondag na Epifanie

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse     

diaken van dienst        Henny van Os

kerkrentmeester        Wim Duvekot

organist            René Molenaar

lector                Jos Boot

voorganger            ds. Maria Baan

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Ciska Dijkers en Jan Janse     

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 66: 1 en 3

 

Antifoon: Heel de aarde zal U aanbidden, U psalmzingen, psalmzingen uw Naam ter eer!

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

 

Kyriëgebed

 

Glorialied- LB 518: 1 en 7

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 62: 1 - 5

 

Lied – LB 176: 1,3 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 2: 1 - 12

 

Lied – LB 525: 1, 2 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 525: 4 en 5

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 793: 1 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. Krijger - Bolier, Borné 34.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk. De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot Kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Ondersteuning gemeenten.

 

* Week van gebed om eenheid onder de christenen 16 – 23 januari 2022

Zondag 16 januari start de Week van Gebed om eenheid onder de christenen. De Protestantse gemeenten Koudekerke, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande zullen in dat kader een versper opnemen, waarin aandacht zal zijn voor het thema ‘Licht in het Duister’. De dienst wordt in de Catharinakerk opgenomen. U kunt deze vesper online volgen op zondagmiddag 16 januari via kerkdienstgemist, aanvang 16.00 uur.

 

* Volgende week zondag 23 januari 2022 gaat ds. Maria Baan voor

 

* Vrijwilligers gevraagd- Voor de Actie Kerkbalans die komende week start zoek ik nog een aantal vrijwilligers, het werkt als volgt:

In de week van van 17 t/m 21 januari worden de enveloppen Actie Kerkbalans bezorgd. In de week van 24 t/m 28 januari worden de antwoordenveloppen opgehaald. Graag aanmelden via de mail mattyjesmiatka@gmail.com

Bij voorbaat dank, vele handen maken licht werk.

Matty Jesmiatka

 

* 40 dagen boekje 2022 – Thema: “Alles komt goed”

Zoals u in het kerkblad kunt lezen willen we als 3 gemeenten weer een boekje samenstellen op weg naar Pasen.

Het zou fijn zijn als wij ook dit jaar weer een gevarieerd boekje kunnen maken.  Hierbij nodigen wij u uit om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren. We maken geen koppeling met een bijbeltekst uit het leesrooster, maar het is wel fijn als het past bij het thema: “Alles komt goed” U kunt uw bijdrage inleveren voor 2 febr. op email adres: 40dagen@pknbm.nl,

Aanleveren kan ook op papier bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, Zoutelande, maar liever digitaal in doc(x) formaat op het email adres.

Voor verdere informatie zie het kerkblad.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.