PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 16 februari zondag 16 februari
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 6e zondag na Epifanie, 16 februari 2020, 10 uur

ouderling van dienst                 Jos Boot
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester/collectant        Ad Koppejan
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Nelie Bliek-Louws
beeldpresentatie                       Bram Bliek

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 145:1, 3 

Bemoediging       vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                             vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 145:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 869:1, 2, 3

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 2:1-10

Lied – LB 167:1, 2, 3, 4, 5, 6 (vragen in vs. 1, 3, 5 -regels 1 en 3- worden solo gezongen; overige zang: allen)

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5:17-26

Lied – LB 320

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 352:1, 2, 3, 6, 7

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Werelddiaconaat Kameroen ** (lichtpaarse collectezak)    2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 903:1, 3, 5, 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar mevrouw J. Leijnse-Minderhoud, D. 

Koddelaan 8. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

** Inzameling van de gaven toegelicht
Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun. De plattelandskerk van dominee Goyek besloot het regelmatig terugkerende voedseltekort structureel aan te pakken met een landbouwprogramma gericht op duurzaamheid. Het richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. De kerk is breed verspreid over heel Noord-Kameroen. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst, de boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen.
Landbouwprogramma
De dorpscomités zijn de spil in het programma. Zij kunnen zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:
• Training over en ondersteuning van veeteelt.
• Aandacht voor productie en gebruik van compost.
• Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden.
• Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen.
• Training van vrijwilligers uit de dorpen.
• Herbebossing.
• Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen.

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers.

Volgende week zondag, 23 februari, gaat voor ds. J.B. Beijer uit Middelburg.

40-dagenboekje
Voor de 40-dagen tijd 2020 is weer een boekje samengesteld met bijdragen uit onze drie gemeenten.  U kunt het gevarieerde boekje vandaag meenemen. Ook volgende week zondag 23 februari zijn ze beschikbaar, zodat u het boekje op tijd heeft voordat de 40-dagentijd begint. Neem ze mee voor uzelf, maar misschien hebben familie, vrienden, buren of kennissen er ook belangstelling voor. Voor de kosten stellen wij een vrijwillige bijdrage op prijs. Het drukken van het boekje komt op ongeveer twee euro, maar meer mag natuurlijk ook. Als u nog vragen heeft of u wilt een boekje thuis bezorgd hebben, geef het dan door aan iemand van de samenstellingscommissie.
Iedereen die aan het boekje heeft meegewerkt, hartelijk dank. 
Samenstellingscommissie: Leo Koppejan, Franny Pattenier, Piet en Wijnie Robbemond, Marian Plak en Jos van Keulen


* Bericht van de PCOB: Morgen maandag 17 februari is er de Jaarvergadering  (met Bingo) van de P.C.O.B. afdeling Zoutelande e.o. om 14.00 uur in ,,de Wegwijzer “.

* Afgelopen week was er opnieuw een uitgave van ons kerkblad. We zijn blij met deze informatiebron. Echter, i.v.m. het afscheid van Marja Crucq als redacteur zoeken we nog altijd naar een nieuw mede-redactielid uit onze gemeente. Iets voor u om mee te werken aan een maandblad waar velen telkens weer naar uitzien? Graag een berichtje naar scriba@pknzoutelande.nl

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.