PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 16 augustus 2020 Zondag 16 augustus 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  16 augustus 2020, 9.30 uur

 

ouderling van dienst            Jos Boot​

diaken van dienst                 Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant   Matty Jesmiatka-Koppejan​

organist​                   Cees Sanderse​

voorganger​                   ds. Tom Rijken uit Oosterhout​koster                                   Rianne Vos

beeldpresentatie​     Lian Adriaanse​

            thema van de dienst  “Mensen Onderweg“. 

          Alleen de cantorij zingt alle liederen

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst.

 

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen.

 

Lied van de intocht 216 vers 1 en 2  

 

Bemoediging  

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten

Inleiding     “Mensen Onderweg”

 

Gebed

 

Glorialied 657 vers 1 en 4  

 

 

De Schriften

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –  Jona 2 ver  1 - 11 

 

Orgelspel

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 14 vers 22 - 33

 

Lied   “ Een land om van te dromen “  ( lied van Mar van der Velden) 

Alleen de cantorij zingt dit lied

 

Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken,

en de mens tot vrijheid niet in staat.'

Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,

alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

 

Refrein

Want een land, een land om van te dromen

stuwt de mensen uit hun slavernij

tot zij juichen, met tranen in de ogen:

Goede God, we zijn er, eind'lijk vrij!

 

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,

er is niemand hier, die ons bevrijdt.'

Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'

Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'

 

Refrein

 

Verkondiging    “ Mensen onderweg “. 

 

Orgelspel

 

Openruimte  -  een dialogische ruimte waarbij men kan reageren 

                        op de overdenking . 

 

Lied  935  

 

                                        Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

                                          ​

Slotlied  425  

 

Zending en zegen

 

Heenzending, zegen  en gezongen Amen, amen, amen

 

Inzameling van de gaven – ​1. Rwanda (zie toelichting)                                                                           

​2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Orgelspel

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: Calina de Visser,Boudewijnskerke 74

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Het geld komt ten goede van Rwanda, met als organisator: “Kerk in Actie” De zending voor Rwanda ledigt de nood voor de Rwandese kerk die een plek is van hoop, na alle verschrikkingen die er hebben plaatsgevonden. Meer info op www.kerkinactie/kerkrwanda

 

* Volgende week zondag gaat voor om 9.30 uur ds. P. de Jong, uit Oud-Vossemeer

Volgende week gaat bij de dienst in de Boshut om 10.00 uur, ds. Los uit Koudekerke voor. De Boshutdiensten worden nog tot en met 30 augustus gehouden 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 30-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - let op: 10 uur
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Voortgang Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.