PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 15 november 2020 Zondag 15 november 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 15 november 2020, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​Jacco Saaman​

diaken van dienst​Nel Vos

kerkrentmeester/collectant​Wim Duvekot

organist​Cees Sanderse

voorganger​Dhr. P. Riemens, Arnemuiden

leiding nevendienst​Marian van den Berg

koster​                                      Nelie Bliek

beeldpresentatie​Lian Adriaanse​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 93

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – Lied 868: 1,2 en 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 93

 

Lied 107: 11 en 12

 

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 27: 14 - 44

 

Lied 905: 1 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 939

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Slotlied – Lied: 913: 1 en 2

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk.

1. Kledingbank (zie toelichting)
2. Plaatselijk kerkenwerk

.

 

 

                                          Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Boogaard-van Sluijs, Borné 3.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Kledingbank.

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Het streven is om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van ons uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 zijn meer dan negenduizend klanten geholpen, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. 

Dit houdt in, dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn uitgedeeld. De kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 100 vrijwilligers. 

Begin 2020 is De Beurs opgezet met zo’n 500 m² aan verkoopruimte. Deze verkoopbeurs is voor iedereen toegankelijk en men kan voor een gering bedrag kleding aanschaffen. 

 

* Volgende week zondag 22 november gaat ds. D. Coppoolse uit Odijk voor.Als u deze dienst wilt bijwonen, dient u zich hiervoor aan te melden. U kunt dit doen via mail aanmelding kerkdienst of via 06-49089920. Liefst vóór vrijdag 12.00 uur. (zie schrijven kerkenraad en de site van de kerk).

*Eeuwigheidszondag:

Op zondag 22 november a.s. herdenken we als gebruikelijk in de ochtendviering de overledenen uit Zoutelande van het afgelopen jaar. Omdat er vanwege de coronamaatregelen maar 30 personen bij deze dienst aanwezig mogen zijn, willen wij graag de ruimte bieden om ’s middags een kaarsje te branden en een moment te verstillen voor een dierbare die u ontvallen is.

De Catharinakerk zal hiervoor geopend zijn van 14.30 tot 16.00 uur. Uiteraard bent u dan van harte welkom.

 

 

* Kerkdienstgemist en geluid: er zijn opmerkingen gemaakt over de matige kwaliteit van het geluid voor de mensen die de kerkdiensten thuis meekijken. Hier is geen directe oplossing voor. Oorzaken zijn: weinig mensen in de kerk, geen gemeentezang, de plaats waar de cantorij staat opgesteld, de opstelling van de microfoons, de instellingen in de geluidskast en een orgel wat afgestemd is op een volle kerk.

Tot aan de levering van de nieuwe camera’s zal met de bestaande middelen moeten worden gewerkt. Inmiddels is opdracht gegeven tot vervanging/aanpassing van apparatuur, dus we kunnen uitzien naar verbetering.

 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BNZoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

 

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.