PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 15 mei 2022 Zondag 15 mei 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  15 mei 2022 , 9.30 uur.

Zondag Cantate, “Zingt!”. Vierde zondag na Pasen.

 

ouderling van dienst    René Molenaar         

diaken van dienst        Henny van Os 

kerkrentmeester        Ad Koppejan

organist            Hans Neels         

voorganger        Ds. P. Vellekoop

Lector            Frans v.d. Heijde         

leiding nevendienst    Simone Overgaauw         

koster            Nelie Bliek

beeldpresentatie        Bram Bliek en Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en keren in

 

Psalm van de zondag –   98: 1

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Psalm van de zondag, 98: 2 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 3

 

Loflied 1001: 1 en 2

DE DIENST VAN HET WOORD

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            Allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Eerste Lezing: Deuteronomium 30: 15 - 20

 

Lied – 827: 1 en 3 

 

Tweede lezing: Johannes 15: 9 - 17

 

Lied – 849: 1 en 3

 

Overweging één en twee

 

Orgelspel

 

Lied: 942: 1 en 3 

Dienst van Gaven en Gebeden

GAVEN:

  1. Kerk in actie - Op adem komen in jeugddorp de Glind (lichtpaarse collectezak), zie toelichting

  2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

3. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)Afbeelding

 

Via de kerk-app, scan QR Code 

Of bij de uitgang van de kerk

 

GEBEDEN:

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.


Slotlied 908: 1, 5 en 7


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 2

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

De bloemen gaan a.s zondag met een hartelijke groet naar de heer W. B. Obbink, D. Koddelaan 23 .
Achterin de kerk vindt u een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst. 

Toelichting inzameling van de gaven;

 

Kerk in actie - Op adem komen in jeugddorp De Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie  onder vermelding van collecte De Glind.


Ochtendgebed;

 Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken. 

Uitnodiging

Er zijn nog plaatsen voor de gezamenlijk afsluiting van ons diaconaal jaarproject 2020/2021 voor de Stichting Dekat di Hati. Zaterdag 21 mei zal een warme maaltijd worden klaargemaakt met 7 verschillende gerechtjes inclusief twee consumpties en koffie met spekkoek toe. De maaltijd is in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke. Prijs € 19,50 per persoon. De opbrengst is voor de Stichting Dekat di Hati. Inloop vanaf 17.30 uur. Wees er nog snel bij: opgeven vóór 16 mei 2022 bij: Bram Kesteloo:a.kesteloo@simpc.nl tel.06-48549020, Henny van Os:hennyvanos@zeelandnet.nl tel.06-40950112, Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211. Van harte welkom.

 

 Feestelijke afsluiting van ‘Catharina 750’

Het is ons als protestantse gemeente Zoutelande een grote vreugde u uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk. 

Terwijl wij eerder genoodzaakt waren af te zien van een groots verjaardagsfeest op de naamdag van St. Catharina, 25 november 2021, maakt het vervallen van alle zogenaamde Coronamaatregelen het nu mogelijk alsnog vorm te geven aan een feestelijke gedenken van ons jarig kerkgebouw. Het voornemen is dit te doen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei a.s.

vanaf 9.00 uur verwelkoming met koffie en thee

9.30 uur, kerkelijke viering met de complete ‘Missa Katharina’ van Jakob de Haan,

 m.m.v. een samengesteld koor o.l.v. de heer Ad Stroo; voorganger: ds. Maria Baan

± 10.30 uur, tijd voor een feestelijk aangekleed kopje koffie, thee, e.d.

rond 11.30 uur heffen wij het glas op de jarige Catharina, begeleid met een hapje

12.30 uur: tijd voor een kop soep


Dauwtrappen 26 mei 2022

 

Hemelvaartsdagmorgen, 26 mei, willen we de traditie van dauwtrappen voortzetten. Na onderbreking van een paar jaar nodigen we u van harte uit dit jaar weer ongeveer 25 km. mee te fietsen. Iedereen is welkom, we fietsen een rustig tempo. 

Er is een mooie route uitgestippeld. Na afloop ontbijten we in “De Klimop” te Koudekerke. Aansluitend wordt de Hemelvaart-ere-dienst in “De Dorpskerk” te Biggekerke bijgewoond, waarin ds. Gert Kwakkel zal voorgaan.

We hopen deelnemers uit Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke te ontmoeten, zodat het een gezamenlijke activiteit wordt van de drie kerkelijke PKN-gemeenten.

Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de centrale verzamelplaats: de parkeerplaats aan de Schuitvlotstraat in Biggekerke.

Per dorp verzamelen:

Zoutelande, toren, 6.35 uur,

Meliskerke, toren, 6.40 uur,

Koudekerke, Klimop, 6.40 uur.

Wanneer u vanwege het weer twijfelt of het dauwtrappen doorgaat kunt u vanaf 6.15 bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.

Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten,

Adrie Minderhoud, 06-10869519

Rinus Kamerling, 06-55134056

 

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren woensdag 18mei 2022 in de Johanneskerk Noordweg 3, Serooskerke. Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur) Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.

Het programma is als volgt:

    19.15 uur Inloop met koffie en thee

    19.45 uur Welkom door Ring Walcheren

    19.47 uur Opening door de protestantse gemeente Serooskerke        20.05 uur Onderwerp: groene theologie

Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie (het boek van Trees van Monfoort)

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen?Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek ³ Groene theologie´ verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt zedat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek ³ Groene theologie´ mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp.

20.45 ± 21.00 uur PAUZE

    21.00 uur Discussie en vragen 

21.20 uur Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren 

 21.35 uur Afsluiting

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid en een hoge opkomst.

Zet alvast de volgende ringontmoetingsavond    in uw agenda : donderdag 10 november 2022.

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding

Lenie Molendijk

 

Volgende week zondag, 22 mei, gaat voor Ds. Maria Baan.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.