Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 15 januari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 15 januari 2023, 10.00 uur.

 

ouderling van dienst     Lian Adriaanse         

diaken van dienst    Nel Brasser       

kerkrentmeester    Matty Jesmiatka

lector            Jos Boot 

organist        Hans Neels             

voorganger        Ds. A. Datema         

leiding nevendienst    Calina de Visser         

koster            Rianne Vos

beeldpresentatie    Lies en Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  489: 1,2,3

 

Bemoediging  vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn                 handen

 

Drempelgebed  zingen 377: 1,2,3,4, 7

 -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Glorialied 487:1,2,3

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Numeri 20:2-13

 

Lied – psalm 107: 1,7


Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 2:1-11

 

Lied – 526: 1,3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 840: 1,2,3

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied –653:1,3,5,7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 
 • De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar J. Dingemanse, Noordstraat 15

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 
 • Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

*Ochtendgebed;

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

40 dagen boekje 2023 – Thema: “Uit liefde voor jou”

Heeft u al nagedacht om mee te doen aan het 40 dagenboekje 2023? Geef het snel aan ons door,  want zonder uw hulp kunnen wij niet. De tijd gaat dringen, want Pasen valt redelijk vroeg. Aarzel niet maar geef het snel aan ons door, dan nemen we contact met u op. U kunt zich aanmelden op emailadres: 40dagen@pknbm.nl of bij Adrie Minderhoud, Franny Pattenier of Jos van Keulen

 

Huis-vol-muziek – Odulphuskerk -Meliskerke.

Bij alle oorlogen, energiecrisis, inflatie of klimaatrampen voelen we ons vaak machteloos. Wat wij wel kunnen en moeten doen is bidden. Samen bidden verbindt en heeft een krachtige uitwerking. Wij mogen ons verbonden weten met de christenen wereldwijd. Zondag begint de week van het gebed voor de eenheid. Het thema dit jaar is: Doe goed, zoek recht. In het huis-vol-muziek van zondag 15 januari willen we samenkomen voor gebeden, teksten en liederen in de Odulphuskerk – Meliskerke. Het begint om 17.00 uur. Iedereen van harte welkom.

 

TOP2000

Bij de zondagsbrief heeft u een toelichting gekregen op de TOP2000 dienst. U kunt per email reageren, of op dit formulier uw 5 favoriete liedjes aankruisen. Dan kunt u dit bij Maria Baan in de brievenbus doen, Majoorwerf 22. Indien mogelijk voorzien van naam. Alvast bedankt!

 

Filmavond

Volgende week zondag 22 januari is de eerste filmavond van 2023. U bent welkom om 19.00 uur in de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke. Wilt u de datum en tijd alvast noteren in uw agenda.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 
 1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
  Ondersteuning gemeenten
  In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer
  ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag
  kunnen! Geef in de collecte of maak een bijdrage over
  op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van “Ondersteuning gemeenten”. de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift          overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

Afbeelding 3


* Volgende week zondag 22 januari gaat Ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug