PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 15 augustus 2021 zondag 15 augustus 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 15 augustus 2021, 9.30 uuruur

Dienstdoend ambtsdrager         Aart Walraven              
diaken van dienst                     Ko de Witte
kerkrentmeester                      Aart Walraven
organist                                   Arie Hoek
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Marian van der Berg
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer en Bram Bliek       

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 139: 1 en 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg Intochtslied:  LB 139: 7 en 14

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan,
Zingen we na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.’


Kyrie en Gloria
Gebed
LB 713: 1 en 2
Gebed
LB 713: 3 en 4
Gebed
LB 713: 5

De Schriften

Begroeting vg.            De Heer zal bij u zijn
                   Allen        De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 35: 1 - 10

Lied –  LB 608: 1,2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 7: 31 - 37

Lied – LB 534: 1,2,3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 677: 1,2 en 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 763: 1,2,3,4 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Dhr. J. Koole, Bosweg 52. Achter in de kerk ligt een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.
Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

Zending
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd over het geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren. U kunt meer informatie vinden onder: www.kerkinactie.nl/christeninpakistan

Volgende week zondag, 22 augustus, gaat ds. Maria Baan voor. 

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.
Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.